Minilex - Lakipuhelin

Tarjouspyynnön sisältö julkisissa hankinnoissa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Tarjouspyynnölle asetetut vaatimukset koskien sen sisältöä ja laatimista ovat vähimmäisvaatimuksia, jotka tarjouspyynnön on täytettävä. Jos tarjouspyyntö ei täytä lain asettamia vaatimuksia, on pyyntö tällöin luonnollisesti vajaavainen ja/tai virheellinen. Tarjouspyynnön sisältövaatimusten laajuus riippuu siitä, onko kyseessä kansallinen hankinta vai EU-kynnysarvot ylittävä hankinta. Näiden kahden menettelyn välillä on eroavaisuuksia, kun kysymykseen tulee tarjouspyynnön sisältö.

Tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa on määriteltävä esinnäkin hankinnan kohde riittävän tarkasti yksilöitynä. Yksilöintiin voi usein liittyä monimutkaisia teknisiä eritelmiä koskien esimerkiksi hankinnan kohteen ympäristöominaisuuksia. Lisäksi tarjouspyynnöstä on löydyttävä vaatimukset koskien esimerkiksi ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä kelpoisuutta, ammatillista pätevyyttä sekä luettelo toimitettavista asiakirjoista. Tarjouspyynnöstä on myös löydyttävä tarjousten voimassaoloaika, tarjousten toimitusosoite, määräaika tarjousten tekemiselle, valintaperuste sekä vertailuperusteet painotuksineen, kun valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Edellä mainitut sisältövaatimukset koskevat sekä kansallisia että EU-hankintoja.

Monelta osin tarjouspyyntö on siis samanlainen sekä EU-hankinnan että kansallisen kynnysarvojen mukaisen hankinnan suhteen. Eroavaisuuksia on esimerkiksi siinä, että EU-hankinnassa on oltava viittaus hankintailmoitukseen sekä ilmoitus siitä, millä kielellä tarjoukset on laadittava. Kansallisen hankinnan tarjouspyynnössä näitä kahta vaatimusta ei tarvitse välttämättä täyttää, mutta viittaus ja käytettävä kieli ovat toki hyvä laittaa myös kansallisen hankinnan tapauksessa tarjouspyyntöön.

Tarjouspyyntöön voidaan sisällyttää myös muita vaatimuksia, mikäli tiedoilla on merkitystä hankinnan kannalta. Etenkin kaikki perusteet, joihin hankintayksikkö haluaa vedota arvioidessaan tarjousten keskinäistä paremmuutta, on ilmoitettava tarjouspyynnössä. Kansallisessa hankinnassa ehdokkaille on varattava hankinnan laajuus ja laatu huomioon ottaen kohtuullinen aika tarjousten tekemiseen., kun taas EU-hankintojen osalta ehdokkaille varattavasta ajasta on tarkasti säännelty. Mikäli Sinulla on herännyt kysymyksiä liittyen tarjouspyynnön sisältövaatimuksiin, voit toki aina soittaa Minilexin maksuttomaan lakipuhelimeen ja saada neuvoa kysymykseesi asiantuntijalta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa