Minilex - Lakipuhelin

Tappioiden vähentäminen omistajanvaihdoksen yhteydessä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun yhteisön tai elinkeinoyhtymän omistajuussuhteet muuttuvat, se voi vaikuttaa siihen, miten tappiot vähennetään. 

Yhteisön ja elinkeinoyhtymän tappiota ei vähennetä, mikäli tappiovuoden aikana tai sen jälkeen yli puolet yhteisön tai elinkeinoyhtymän osakkeista tai osuuksista on vaihtanut omistajaa, kunhan kyse ei ole perinnöllä tai testamentilla saaduista osuuksista. Tappiota ei vähennetä myöskään silloin, kun yli puolet yhteisön tai elinkeinoyhtymän jäsenistä ovat vaihtuneet. Osakkeiden ja osuuksien omistajuuden katsotaan vaihtuneen siinäkin tapauksessa, että yhteisössä tai yhtymässä, joka omistaa vähintään 20 prosenttia tappiota tuottaneen yrityksen osakkeista tai osuuksista, on tapahtunut vastaava omistajanvaihdos.

Tähän sääntöön on kuitenkin poikkeus. Pörssilistalle otetun yhtiön tappio saadaan vähentää siinä tapauksessa, että kyseisen yhtiön osakkeista yli puolet ei ole vaihtanut omistajaa edellä tarkoitetulla tavalla. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita ei huomioida määrää laskettaessa.

Verohallinnolta on mahdollista hakea oikeutta tappion vähentämiseen. Vähennysoikeus myönnetään erityisistä syistä jos se on tarpeen yhteisön tai yhtymän toiminnan jatkumisen kannalta. Osakeyhtiö ja osuuskunta saavat vähentää myönnetyn luvan nojallakin vain siltä osin, kuin yhteisön verovuoden tulo ennen tappion vähentämistä ylittää sen saaman konserniavustuksen määrän. Verohallinto voi kuitenkin tietyin edellytyksin myöntää luvan koko tappion vähentämiseen.

Verohallinnon päätökseen voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta. Apua muutoksenhakuun tai muihin verotusasioihin saa tarvittaessa lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa