Minilex - Lakipuhelin

Syytinki perinnönjaossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Syytinki eli eläkeoikeus tai kiinteistöeläke tarkoittaa kiinteistön luovutuksen yhteydessä perustettua sopimusta asumisoikeudesta. Perinteisesti syytinki on liittynyt maatilan sukupolvenvaihdokseen. Yleensä syytinki perustaa kiinteistön myyjälle oikeuden jäädä asumaan luovutetulle kiinteistölle. Syytinki perustetaan kauppakirjassa ja se muodostaa osan kauppahinnasta. Kiinteistön kauppa on siten yleensä alihintainen luovutus. Usein syytinki perustetaan myyjän elinikäiseksi oikeudeksi, mutta se on mahdollista perustaa myös määräaikaisesti. Yleensä syytinki on sidottu oikeudenhaltijan elinaikaan ja oikeus lakkaa tämän kuollessa.

Syytingillä on vaikutuksia oikeudenhaltijan perinnönjaossa, sillä perintökaaren mukaan lakiosaa määritettäessä kuolinpesän varoihin on lisättävä perittävän antama ennakkoperintö, jollaiseksi syytinki voidaan joissain tilanteissa katsoa. Myös, jollei erityisiä vastasyitä ole, pesän varoihin on lisättävä perittävän antama lahja, joka on annettu sellaisissa olosuhteissa tai sellaisin ehdoin, että se voidaan tarkoituksensa puolesta rinnastaa testamenttiin, samoin kuin hänen jälkeläiselleen tai ottolapselleen taikka tämän jälkeläiselle tahi näiden puolisoille antamansa sellainen lahja, jolla on ilmeisesti tarkoitettu suosia sen lahjan saajaa lakiosaan oikeutetun perillisen vahingoksi.

Syytinki eli kiinteistöeläke voidaan siten joissain tapauksissa katsoa ennakkoperinnöksi tai lahjaksi, sillä kiinteistön luovutuksensaaja eli usein yksi perittävän lapsista, on maksanut kiinteistöstä sen arvoa alemman kauppahinnan. Omaisuuden arvo määräytyy sen ajankohdan mukaan, mikä sillä oli syytinkiä perustettaessa eli kauppakirjan tekohetkellä. Yhden perinnönsaajan saama ennakkoperintö, lahja tai suosiolahja tulee lisätä kuolinpesän varoihin, jolloin se korottaa perittävän jäämistön arvoa ja siten myös lakiosaan oikeutettujen perillisten lakiosien arvoa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa