Minilex - Lakipuhelin

Suullinen perinnönjakosopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun kuolinpesä on riittävällä tavalla selvitetty jakokuntoon, on jokaisella kuolinpesän osakkaalla oikeus vaatia perinnönjaon toimittamista. Perinnönjako on mahdollista toimittaa joko sopimusjakona, jolloin osakkaat päättävät haluamallaan tavalla perinnönjaosta, tai se voidaan antaa pesänjakajan tehtäväksi toimitusjakona, mikäli joku pesän osakkaista sitä vaatii, tai jos jonkun osakkaan pesäosuus on ulosmitattu.

Lain mukaan osakkaat saavat toimittaa perinnönjaon haluamallaan tavalla. Jos joku kuolinpesän osakkaista on alaikäinen tai vajaavaltaiseksi julistettu, hänen oikeutensa tulee ottaa huomioon asianmukaisella tavalla. Perinnönjaossa selvitetään perillisten osalle tulevat suhteelliset ja arvomääräiset perintöosat. Jokaisella perillisellä on oikeus saada osalleen osuus kaiken laatuisesta omaisuudesta, mutta tästä voidaan joutua poikkeamaan esimerkiksi omaisuuden laadun vuoksi. Osakkaat voivat myös sopia keskenään, miten kuolinpesän sisältämä omaisuus käytännössä jaetaan.

Sopimus, joka tehdään elossa olevan henkilön jäämistöstä, on oikeudellisesti pätemätön. Perinnönjättäjä voi määrätä omaisuudestaan elossa ollessaan tehokkaasti ainoastaan testamentilla. Ainoa tapa, jolla perillinen voi tehokkaasti määrätä ennakolta perittävältä jäävästä omaisuudesta, on perinnöstä luopuminen. Jos perilliset sopivat ennakolta suullisesti keskenään perinnönjättäjän omaisuuden jakamisesta, tällainen sopimus on pätemätön. Pätemättömyyteen on kuitenkin vedottava ennen perinnönjakoa. Mikäli perilliset perustavat perinnönjaon tekemäänsä sopimukseen perittävän kuoleman jälkeen, perinnönjako ei kuitenkaan itsessään ole tehoton. Käytännössä onkin tavallista, että perinnönjaosta sovitaan etukäteen perillisten kesken. Osakkaat voivat halutessaan sopia perinnönjaon sisällöstä ja toteuttamisesta suullisesti perittävän kuoleman jälkeen, mutta suulliseen sopimukseen liittyy usein ongelmia sen todistettavuuden osalta. Tavallisesti perinnönjako toteutetaankin suullisten sopimusten perusteella, etenkin, jos ainoina perillisinä ovat esimerkiksi vainajan rintaperilliset.

Perinnönjaosta on laadittava jakokirja, johon kirjataan suullisen perinnönjakosopimuksen perusteella tehdyt ratkaisut. Vaikka perinnönjaosta oltaisiinkin osakkaiden kesken sovittu suullisesti, jakokirja on laadittava kirjalliseen muotoon, sillä laki edellyttää jakokirjan allekirjoittamista. Jos osakkaat ovat toimittaneet perinnönjaon itse, heidän on kaikkien allekirjoitettava perinnönjakokirja, ja se on lisäksi kahden esteettömän henkilön todistettava oikeaksi allekirjoituksillaan. Perinnönjaosta sopiminen suullisesti on mahdollista, mutta muita perinnönjakoa koskevia muodollisia vaatimuksia on siitä huolimatta noudatettava. Lakimiehiltämme voi kysyä tarvittaessa lisää neuvoja perinnönjakoon liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa