Minilex - Lakipuhelin

Suosiolahja ja perinnönjako

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mahdollisuus lisätä suosiolahja laskennallisesti pesän varoihin perinnönjaossa kaventaa perinnönjättäjän mahdollisuutta suosia yhtä rintaperillistä muiden kustannuksella. Pesän varoihin on lisättävä perittävän lapselleen tai ottolapselleen ja näiden jälkeläisille tai puolisoille antama lahja, jonka tarkoituksena on selkeästi ollut suosia lahjan saajaa lakiosaan oikeutetun perillisen kustannuksella. Ennakkoperintösäännöksistä poiketen suosiolahjan lisääminen ei siis aina edellytä sitä, että lahja olisi annettu rintaperilliselle. Suosiolahjan lisääminen edellyttää kuitenkin sitä, että lahja on annettu edellä mainitulle henkilöpiirille, eikä esimerkiksi perittävän omalle puolisolle tai veljelle antama lahja voi tulla huomioiduksi suosiolahjana. Oikeus vaatia suosiolahjan lisäämistä jäämistöön on nimenomaan vain lakiosaperilliselle varattu keino suojautua suosimista vastaan.

Laki ei määrittele sitä, miten vanha lahja voi tulla huomioiduksi suosiolahjana. Käytännössä rajana on kuitenkin pidetty yleensä kymmentä vuotta, mutta erityistapauksissa vanhempiakin lahjoituksia on voitu pitää suosiolahjoina. Pääsääntöisesti lahja voi tulla huomioiduksi suosiolahjana vain, jos lahjanantajalla voidaan osoittaa olleen selkeä suosimistarkoitus. Tämän toteen näyttäminen voi olla hankalaa. Tapauksissa joissa perittävä on antamastaan ennakkoperinnöstä nimenomaisesti määrännyt, ettei se ole ennakkoperintöä, on usein tehty tulkinta että lahjoitus on tuolloin ollut nimenomaan suosiolahja. Usein suosiolahja ilmenee esimerkiksi alihintaisena kauppana. Tällainenkin lahjoitus voi kuitenkin tulla arvioiduksi muuten kuin suosiolahjana. Lahjoittajalla on saattanut esimerkiksi olla tavoitteena turvata vanhuudenpäivänsä. Tällöin se, että luovutuksensaaja on tullut parempaan asemaan kuin muut perilliset, ei automaattisesti tarkoita sitä että lahjan antajalla voidaan katsoa olleen selvä suosimistarkoitus.

Voi olla vaikeaa todistaa, että joku perillisistä on saanut suosiolahjan. Se joka haluaa vedota suosiolahjaan, joutuu myös näyttämään väitteensä toteen. Suosimistarkoituksen osoittaminen voi olla hankalaa myös esimerkiksi sen vuoksi, että lahjan antamisesta on kulunut kauan aikaa. Koska suosiolahjasäännösten soveltaminen on hankalaa ja näyttövaikeudet yleisiä, kannattaa ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa