Minilex - Lakipuhelin

Suomessa asumisen määritelmä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Verotuksen toteuttamisen kannalta on olennaista määritellä se, asuuko verovelvollinen vakituisesti Suomessa vai muualla.

Henkilön katsotaan asuvan Suomessa, mikäli hänellä on täällä varsinainen asunto ja koti tai mikäli hän jatkuvasti oleskelee maassa yli kuuden kuukauden ajan, jolloin tilapäinen poissaolo ei estä pitämästä oleskelua jatkuvana.

Suomen kansalaista pidetään kuitenkin Suomessa asuvana, vaikka hän ei jatkuvasti oleskelekaan maassa yli kuuden kuukauden aikaa, siihen saakka, kunnes kolme vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jonka aikana verovelvollinen on lähtenyt maasta. Tästä olettamasta kuitenkin poiketaan, mikäli verovelvollinen näyttää, että hänellä ei ole verovuonna ollut olennaisia siteitä Suomeen. Suomen kansalaisen ei joka tapauksessa katsota mainitun kolmen vuoden ajan jälkeen asuvan Suomessa, jollei muuta näytetä.

Edellisen ohella Suomessa asuvaksi katsotaan myös Suomen ulkomaanedustuksessa palveleva lähetettyyn henkilöstöön kuuluva Suomen kansalainen, joka on palvelussuhteessa Suomen valtioon, sekä Suomen Ulkomaankauppaliitto r.y:n tehtävissä ulkomailla työskentelevä Suomen kansalainen, joka välittömästi ennen tätä työtä koskevan työsopimuksen tekemistä on asunut Suomessa

Lisäksi Suomessa asuvaksi voidaan tietyin edellytyksin katsoa Yhdistyneissä Kansakunnissa, sen erityisjärjestössä, Kansainvälisessä atomienergiajärjestössä tai kansainvälisessä kehitysyhteistyössä ulkomailla palveleva Suomen kansalainen, mikäli hän on välittömästi ennen tätä palvelusta koskevan palvelussopimuksen tekemistä asunut Suomessa. Tästäkin voidaan poiketa, jos henkilö näyttää, että hänellä ei ole verovuonna ollut olennaisia siteitä Suomeen. Samaa voidaan soveltaa Suomen valtion pysyvässä, päätoimisessa palveluksessa ulkomailla olevaan henkilöön.

Verosääntöjä selvittäessä on tärkeää huomata, että termien ja määritelmien sisällöt poikkeavat niiden arkikielisestä merkityksestä. Sen lisäksi eri termien merkitys vaihtelee laista riippuen, jota verolainsäädännön sisällä. Esimerkiksi perintö- ja lahjaverotuksessa Suomessa asumisella tarkoitetaan eri asiaa, kuin tuloverotuksessa. Tästä syystä voi olla hyvä turvautua lakimiehen apuun ongelmatilanteissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa