Minilex - Lakipuhelin

Sähköinen jakokirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaosta säädetään perintökaaressa. Kun perittävä kuolee, tulee hänen omaisuutensa selvittää, pitää perunkirjoitus ja laatia perukirja. Vasta tämän jälkeen periaatteessa on mahdollista vasta jakaa omaisuus ja varallisuus, kun velat on maksettu. Kuolinpesän osakkaiden tehtävä on selvittää vainajan omaisuus niin hyvin kuin on mahdollista. Tämä omaisuus tulee listata. Myös velat tulee selvittää, koska kuolinpesän varat tulee ensin käyttää velkojen maksuun ja vasta sen jälkeen omaisuutta voidaan jakaa kuolinpesän osakkaille eli perillisille.

Perinnönjaossa tulee laatia perukirja. Siitä selviää kaikki kuolinpesälle jäävät velat tai jos varoja on enemmän niin kuolinpesän säästö. Vasta tämän perukirjan vahvistuksen jälkeen on mahdollista jakaa omaisuus kuolinpesän osakkaiden kesken. Tällaisesta jaosta tulee myös tehdä jakokirja, jotta pysytään kärryillä siitä, kuinka paljon kukin perillinen on saanut mitäkin omaisuutta. Se auttaa myös pysymään ajan tasalla siitä, mitä omaisuutta on jo jaettu. Myöhemmin jaon riitauttaminen on hankalampaa, kun on todisteita siitä, miten jako todellisuudessa on tehty. Tällainen jakokirja voidaan tehdä myös sähköisenä. Tähän sähköiseen jakokirjaan on helppo lisätä omaisuutta tietylle henkilölle ja kaikki voivat tarkastella sitä. Jakokirjaa ei siis ole pakko tehdä paperisena, mutta kirjallisena se kuitenkin on tehtävä. Käytännössä siis perinnön jakokirja voidaan täyttää sähköisesti netissä ja kun se on allekirjoitettu joko perinteisesti tai sähköisellä allekirjoituksella, on perinnönjako virallinen. Sähköiseen jakokirjaan on myöhemmin helppo lisätä jaettavaa omaisuutta, mikäli sitä ilmenee. Kaikkien tulee vain hyväksyä uuden ilmenneen omaisuuden jako allekirjoituksellaan täysin samalla tavalla kuin aiemminkin. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa