Minilex - Lakipuhelin

Riitainen perinnönjako

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jotta perinnönjako saataisiin aloittaa, on kuolinpesä ensin saatettava jakokuntoon. Tämän jälkeen jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjakoa. Halutessaan kuolinpesän osakkaat voivat toimittaa perinnönjaon itse ilman ulkopuolista apua. Tämä onkin pääsääntö useissa tilanteissa, jossa osakkaat ovat keskenään hyvissä väleissä, eikä kuolinpesään kuulu tavanomaisesta poikkeavaa omaisuutta. Kuitenkin jonkun osakkaan niin vaatiessa perinnönjako voidaan antaa pesänjakajan hoidettavaksi. Jos osakkaat ovat keskenään riitaisia, tai jos kuolinpesään kuuluu vaikeasti jaettavaa omaisuutta, esimerkiksi yritys, pesänjakajan käyttäminen voi olla kannattavaa.

Perinnönjaosta voi syntyä riitaisuuksia myös sen toimittamisen jälkeen. Tällöin tavallisimmin perinnönjakoa voidaan moittia virheen perusteella nostamalla moitekanne perittävän viimeisen asuinpaikan käräjäoikeudessa. Vastaajiksi haastetaan muut kuolinpesän jako-osakkaat. Riitatilanteissa perinnönjakoa voidaan moittia sekä sisällöllisin, että muodollisin perustein. Määräaika kanteen nostamiselle on useimmissa tapauksissa kuusi kuukautta perinnönjaon toimittamisesta riippumatta siitä, kuinka jako on toimitettu. Ainoastaan tilanteissa, joissa kuolinpesän osakkaat ovat toimittaneet perinnönjaon itse, ja joku heistä haluaa moittia sitä sisällöllisen virheen perusteella, noudatetaan yleistä oikeustoimiopillista kohtuullisen ajan käsitettä.

Jokainen kuolinpesän osakas voi vedota perinnönjakoa rasittavaan muotovirheeseen, mutta sisällölliseen virheeseen voi vedota vain se osakas, johon nähden virhe vaikuttaa. Jos moitekannetta ei nosteta sille säädetyssä määräajassa, jakoa rasittava pätemättömyys voi korjaantua, eikä sitä ole tämän jälkeen enää mahdollista moittia. Tietyissä tilanteissa perinnönjaon voidaan katsoa rasittavan pätemättömyyden sijasta mitättömyys, esimerkiksi silloin, jos perinnönjakokirja on väärennetty tai kaikkia osakkaita ei ole kutsuttu todisteellisesti perinnönjakotilaisuuteen. Mitätöntä perinnönjakoa ei ole tarpeen, eikä sitä voikaan moittia, vaan osakkaat voivat vaatia laillisen perinnönjaon toimittamista.

Perinnönjaon korjaaminen jälkikäteen saattaa olla hyvinkin aikaa vievää ja vaatia paljon kustannuksia. Riitaisuudet olisikin kannattavaa pyrkiä ratkaisemaan etukäteen, jotta täysimääräiseltä tuomioistuinprosessilta vältyttäisiin. Lakimiehiltämme voi kysyä lisää neuvoja perinnönjakoon liittyvissä kysymyksissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa