Minilex - Lakipuhelin

Riita perinnönjaossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjako tarkoittaa toimenpidettä, jossa vainajan jälkeensä jättämä omaisuus siirtyy perillisten omistukseen. Yleensä perinnönjako tehdään sopimusjakona, jolloin perilliset sopivat keskenään siitä, mikä omaisuus siirtyy kenellekin. Jos perilliset sen sijaan riitelevät keskenään eivätkä pääse yhteisymmärrykseen perinnönjaosta, voi kuka tahansa perillisistä hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä. Tyypillisesti tehtävään määrättävä henkilö on asianajaja, sillä perinnönjako vaatii vahvaa oikeudellista osaamista ja perehtymistä perintöoikeuteen. Pesänjakaja toimittaa perinnönjaon myös aina silloin, jos jonkun perillisen perintöosuus on määrätty ulosmitattavaksi.

Pesänjakajan toimittamaa perinnönjakoa kutsutaan toimitusjaoksi. Toimitusjaossa pesänjakaja määrittää perillisten suhteelliset ja arvomääräiset jako-osuudet. Pesänjakajan tulee toimia tehtävässään puolueettomasti jokaista perillistä kohtaan ja pyrkiä sovittamaan perillisten väliset riidat, jotta perinnönjako saadaan toimitetuksi. Pesänjakaja ei kuitenkaan ole sidottu perillisten vaatimuksiin, vaan jäämistö jaetaan juuri sellaisella tavalla, kun pesänjakaja on laatimassaan jakokirjassa todennut. Pesänjakajan toimintaan tyytymätön perillinen voi nostaa moitekanteen kuuden kuukauden kuluessa jakotoimenpiteiden päättymisestä.            

Riita perinnönjaossa johtaa väistämättä huomattavasti suurempiin kuluihin kuin yhteisymmärryksessä suoritettu perinnönjako. Pesänjakajalla on nimittäin oikeus saada korvaus pesän varoista. Palkkion suuruus perustuu pesän laatuun ja laajuuteen. Lisäksi pesänjakajalla on oikeus saada korvaus kaikista perinnönjakoon liittyvistä kuluistaan.                     

Perinnönjakoon liittyvien lisäkysymysten osalta kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä lakimiehiimme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa