Minilex - Lakipuhelin

Reaalinen perinnönjako

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun laskennallinen jako on tehty, eli osakkaiden määräosuudet perinnöstä on laskettu, on aika jakaa perintö reaalisesti osoittamalla osakkaalle tietty pesään kuuluva konkreettinen omaisuus. Pesänjakajan on suoritettava jako siten, että kullekin osakkaalle annetaan osa kaikenlaatuisesta omaisuudesta. Jos pesän varoihin kuuluu saaminen osakkaalta, on se jaossa annettava hänelle, sikäli kuin hänen osuutensa siihen riittää. Jos omaisuutta ei perinnönjaossa voida jakaa, se on pantava samaan osaan. Esimerkiksi yhteisomistuksen vahvistaminen kiinteään omaisuuteen ei aina ole tarkoituksenmukaista. Jollei jakoa muutoin saada toimitetuksi, voi oikeus pesänjakajan esityksestä määrätä, että tietty omaisuus tai tarvittaessa pesän koko omaisuus on pesänjakajan toimesta myytävä. Myös kaikki osakkaat voivat yhdessä antaa luvan omaisuuden myymiseen. Jaon tultua loppuun suoritetuksi ja sen saatua lainvoiman, pesänselvittäjän on annettava kullekin jako-osakkaalle tälle kuuluva omaisuus. Reaalisen jaon ensimmäinen osa on omaisuusobjektin erottaminen pesän osakkaille: esimerkiksi osakas A saa kiinteistön ja osakas B rahavarat. Lopuksi pesänjakajan on luovutettava omaisuusobjektit osakkaille, esimerkiksi tilittämällä rahavarat osakkaiden ilmoittamille tileille.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa