Minilex - Lakipuhelin

Puolisoiden välinen sopimus elatusavusta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Puolisot voivat sopia myös keskenään elatusavun suorittamisesta toisilleen. Sopimus voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun toinen puolisoista laiminlyö elatusvelvollisuutensa tai jos puolisot asuvat erillään. Sopimus voidaan tehdä myös avioeron yhteydessä, jolloin kyse on avioeron jälkeen maksettavasta elatusavusta. Oikeus kyseisen sopimuksen solmimiseen ei rajoitu mainittuihin tilanteisiin, vaan sopimus voidaan solmia myös esimerkiksi vastaisuuden varalle. Sopimus elatusavusta tulee tehdä kirjallisesti. Lisäksi puolisoiden tai toisen puolison kotipaikan sosiaalilautakunnan on vahvistettava sopimus. Ennen kuin sosiaalilautakunta voi vahvistaa sopimuksen, sen tulee harkita, voidaanko sopimusta pitää kohtuullisena. Sopimuksen kohtuullisuutta arvioitaessa huomioon otetaan puolison elatuksen tarve, toisen puolison maksukyky sekä muut asiaan vaikuttavat seikat. Sosiaalilautakunnan vahvistama sopimus voidaan panna täytäntöön niin kuin tuomioistuimen vahvistama lainvoimainen päätös. Sopimus on siis täytäntöön pantavissa pakkotoimenpitein, mikäli siinä sovittuja velvoitteita ei suoriteta vapaaehtoisesti. Sopimusta voidaan muuttaa jos sopimusta voidaan pitää kohtuuttomana tai jos sitä on muuttuneiden olosuhteiden takia pidettävänä aiheellisena. Tällöin huomioon voidaan ottaa kanteen vireille panoa edeltäneiden kuuden kuukauden aikana vallinneet olosuhteet. Sopimusta ei voida kuitenkaan muuttaa, jos elatusapu on vahvistettu suoritettavaksi kertakaikkisena ja elatusapu on jo maksettu. Jos sopimusta muutetaan tai se julistetaan mitättömäksi, tuomioistuimen on samalla harkittava, saako puoliso kokonaan tai osaksi takaisin sen, mitä hän on jo suorittanut.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa