Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjä ja pesänjakaja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Joissain tilanteissa kuolinpesän osakkaat eivät pääse yksimielisyyteen kuolinpesän asioiden hoitamisesta ja perinnönjaosta. Tällöin he voivat hakea pesänselvittäjän ja pesänjakajan määräämistä. Pesänselvittäjä ja pesänjakaja ovat molemmat käräjäoikeuden hakemuksesta määräämiä henkilöitä, jotka suorittavat pesän selvityksen ja perinnönjaon. Usein sama henkilö määrätään sekä pesänselvittäjäksi että pesänjakajaksi.

Pesä on selvitettävä ennen perinnönjakoon ryhtymistä. Pesä on selvitetty ja jakokunnossa, kun vainajan ja pesän velat on maksettu ja erityisjälkisäädökset täytetty. Pesänselvityksen tavoitteena on saattaa jäämistö jakokuntoon. Tällä tarkoitetaan sitä, että kaikkien kuolinpesän ulkopuolisten vaatimukset on täytetty, velat maksettu, saamiset peritty ja sitoumukset irtisanottu.

Pesänselvittäjän ensimmäisenä tehtävänä on ottaa jäämistö haltuunsa. Tätä varten kuolinpesän osakkaat luovuttavat pesänselvittäjälle kaikki jäämistöä koskevat asiakirjat. Näiden avulla pesänselvittäjä selvittää jäämistön laajuuden. Pesänselvittäjä maksaa kuolinpesän varoista ensin kaikki pesänselvitysvelat. Näitä ovat kohtuulliset hautaus- ja perunkirjoituskustannukset sekä pesän hoidosta, hallinnosta ja selvityksestä johtuneet tarpeelliset kustannukset. Pesänselvitysvelkojen jälkeen maksetaan vainajan velat.

Pesänselvittäjä toimii kuolinpesän edustajana kolmatta tahoa vastaan sekä toimii kantajana ja vastaajana kuolinpesää koskevassa asiassa.

Kun jäämistö on kaikilta osin selvitetty, se voidaan jakaa. Perinnönjakoa ei saa aloittaa ennen kuin pesänselvittäjä on ilmoittanut selvityksen päättymisestä.

Pesänjakajan tehtävänä on suorittaa perinnönjako. Usein kuitenkin sama henkilö toimittaa pesänselvityksen sekä perinnönjaon. Sen jälkeen, kun perinnönjako on saanut lainvoiman, pesänselvittäjän tehtävänä on luovuttaa kuolinpesän osakkaille hänen hallussaan oleva omaisuus.

Pesänselvittäjän tehtävänä on siis pesän saattaminen jakokuntoon eli pesänselvittäjän tulee ottaa jäämistö haltuunsa ja määrittää sen laajuus. Pesänselvittäjän tehtävänä on myös huolehtia siitä, että pesän velat on maksettu. Pesänselvittäjän on lisäksi huolehdittava, että erityisjälkisäädöksen saaja saa hänelle testamentatun omaisuuden. Näiden jälkeen alkaa varsinainen perinnönjako kuolinpesän osakkaiden kesken. Perinnönjaon toimittaa pesänjakaja, joka on usein myös toimittanut pesänselvityksen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa