Minilex - Lakipuhelin

Pesänjako ja jakokirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaosta säädetään perintökaaressa. Vainajan kuoleman jälkeen tulee omaisuus jakaa perillisten kesken heidän suhteellisen perintöosuuden mukaisesti. Perintöä ei kuitenkaan saa jakaa ennen kuin perunkirjoitus on pidetty ja perukirja tehty. Perukirjassa on tarkoitus yksilöidä ja luetteloida omaisuus, varat ja velat niin kattavasti kuin mahdollista. Vasta tämän jälkeen on mahdollista suorittaa perinnön jakaminen perillisten kesken.

Perilliset voivat joko keskenään sopia perinnönjaosta tai voidaan hakea pesänjakajan määräämistä, joka suorittaa perinnönjaon. Pesänjakajaa haetaan usein riitaisissa pesänjako tilanteissa, joissa pesän osakkaat eivät pääse sopimukseen pesän jakamisesta. Kun tällaisesta jaosta on päästy yhteisymmärrykseen, tulee siitä laatia jakokirja. Jokaisen osakkaan on allekirjoitettava jakokirja ja kahden esteettömän todistajan allekirjoituksella todistettava se oikeaksi. Kuitenkin silloin kun pesässä on pesänjakaja, riittää yksin pesänjakajan allekirjoitus jakokirjaan. Tällainen perinnönjako kirja on päivättävä ja siitä tulee käydä ilma koko se omaisuus, joka on ollut jaon kohteena ja mitä siitä on kullekin osakkaalle jaettu. Jos tällaisessa perinnönjaossa on ollut mukana testamentti, olisi hyvä, jos lakiosista olisi selvitys myös jakokirjassa.

On hyvä huomioida, että perinnönjakoon ei liity mitään ehdotonta toimimisvelvollisuutta. Pesät saattavatkin jäädä pitkiksikin ajoiksi jakamatta. Perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen perintöä ei ole heti pakko jakaa. Se voidaan jakaa vasta sitten, kun niin osakkaat itse haluavat. Mitään määrä aikaa sille ei ole säädetty. Perinnönjakoa voi kuitenkin vaatia pelkästään yksikin pesän osakas, jolloin jako tulee toteuttaa. Mikäli osakkaat eivät pääse yhteisymmärrykseen pesän omaisuuden jaosta, voidaan pyytää kirjallisella hakemuksella käräjäoikeutta määräämään pesänjakajan.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa