Minilex - Lakipuhelin

Pesänjakajan tehtävät kuolinpesässä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pesänjakajalle kuuluu monia erilaisia tehtäviä liittyen perinnönjaon toimittamiseen. Pesänjakajalla on velvollisuus määräyksensä nojalla ryhtyä kaikkiin niihin toimiin, jotka ovat välttämättömiä jaon kannalta, ja jotka voidaan suorittaa pesänjakajan puolueettomuuden vaarantumatta. Pesänjakajan tulee huolehtia että perinnönjako tulee perusteellisesti toimitetuksi ja asiat käsitellyiksi, ja ettei niihin sekoiteta mitään niihin kuulumatonta.

Pesänjakajan tulee määrätä perinnönjaon aika ja paikka. Hänen tulee myös kutsua osakkaat todistettavalla tavalla paikalle. Pesänjakajan yleiseen informaatiovelvollisuuteen kuuluu lisäksi oikeudellisten neuvojen antaminen jako-osakkaille.

Pesänjakajan yleisiin tehtäviin kuuluvat myös muun muassa jaon edellytysten toteaminen, osakkuussuhteiden selvittäminen, omaisuuden arvostaminen ja omaisuusluetteloa koskevien erimielisyyksien ratkaiseminen. Pesänjakajalla on lisäksi edellä mainittu yleinen informointivelvollisuus pesänjakoon liittyvien seikkojen suhteen. Jos jonkun osakkaan osuus on ulosmitattu, tulee pesänjakajan ilmoittaa toimitetusta jaosta ulosottomiehelle.

Pesänjakajan on mahdollisuuksiensa mukaan yritettävä saada osakkaat sopimaan pesänjaosta. Mikäli osakkaat pääsevät jaosta yksimielisyyteen ja tekevät siitä sopimuksen, tulee jako tehdä sen mukaisesti. Mikäli osakkaalla on edunvalvoja, joka on osallistunut mainittuun sopimukseen päämiehensä puolesta, jako voidaan tehdä sopimuksen mukaisesti, jos pesänjakaja katsoo sen olevan päämiehen edun mukaista.

Pesänjakajalla on yksinomainen toimivalta pesässä eli vain hänellä on asiavaltuus jakoa koskevissa ratkaisuissa. Tämä tarkoittaa, ettei pesän osakkailla ole valtuutta tehdä jakoa koskevia ratkaisuja, jos pesään on määrätty pesänjakaja.

Pesänjakajan toimivalta päättyy, kun perinnönjako tulee lainvoimaiseksi tai silloin, kun pesänjakaja vapautetaan tehtävästään tuomioistuimen päätöksellä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa