Minilex - Lakipuhelin

Pesänjakajan palkkio perinnönjaossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaon toimittamista varten tuomioistuin voi määrätä kuolinpesälle pesänjakajan. Pesänjakaja voidaan määrätä, jos pesän osakas sitä vaatii, tai jos jonkun osakkaan pesäosuus on ulosmitattu. Pesänjakajia voi olla myös useampia, jos pesän laajuus, laatu tai muu erityinen syys sitä edellyttää. Jos kuolinpesän pesänselvittäjänä on toiminut henkilö, joka ei ole pesän osakas, toimii hän myös pesänjakajana ilman eri määräystä, jos osakkaat näin pyytävät. Pesänjakaja voi toimittaa jaon joko osakkaiden sopimuksen mukaan tai hän voi päättää jaosta lain puitteissa. Jos kaikki osakkaat saapuvat perinnönjakotilaisuuteen paikalle, on pesänjakajan kuitenkin ensisijaisesti tavoiteltava sovintoa osapuolten kesken. Pesänjakajalla on oikeus saada pesän varoista kohtuullinen palkkio sekä korvaus hänen kuluistaan.

Kohtuullisen palkkion käsite on hyvin tulkinnallinen ja tilannekohtainen. Huomioon otettavia seikkoja ovat lain mukaan ainakin pesän laatu ja laajuus, sekä tehty työmäärä. Esimerkiksi useampien kokousten pitäminen ja osittaisten jakojen toimittaminen todennäköisesti nostavat palkkiota. Myös pesän riitaisuus voi vaikuttaa kustannuksiin huomattavasti, jos sopimukseen ei päästä. Tällöin pesänjakajan tulisi lähtökohtaisesti antaa kullekin osakkaalle osa kaikenlaatuisesta omaisuudesta, mikä voi olla työlästä toteuttaa. Kohtuullisen palkkion maksamisesta vastaa kuolinpesä, eivät osakkaat henkilökohtaisesti, ellei niin ole sovittu. Väliä ei ole sillä, kenen hakemuksesta pesänjakaja on määrätty. Sen sijaan pesänselvittäjän palkkiosta vastuuseen voi joutua pesänselvittäjää hakenut, jos pesän varat eivät riitä palkkion maksuun. Pesänjakajalla ei jaossa synny oikeutta mihinkään tiettyyn omaisuuteen, mutta hän voi vastaanottaa palkkionsa myös muuna omaisuutena kuin rahana. Pesänjakajan tulee määrätä palkkiostaan jakokirjassa. Jos kuolinpesän osakkaan mielestä palkkio ei ole kohtuullinen, tulee hänen vaatia palkkion alentamista erillisessä oikeudenkäynnissä pesänjakajaa vastaan.

Pesänjakajalle tulee siis maksaa pesän varoista kohtuullinen palkkio ja kulut. Pesänjakajan kuluja voivat olla esimerkiksi matka- ja puhelinkulut. Pesänjakajalla on oikeus palkkioon ja kulukorvauksiin siitä huolimatta, että hänet myöhemmin vapautetaan tehtävästään, tai että osakkaat sopivat prosessin aikana jaosta ilman pesänjakajan apua. Kulujen arvaamattomuus voikin muodostaa riskin kuolinpesän osakkaille, minkä vuoksi voi olla tarpeen pyytä ammattilaisen, kuten lakimiehen, arviota yksittäistapauksessa mahdollisesti aiheutuvista kuluista. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa