Minilex - Lakipuhelin

Pesänjakajan oikeudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käräjäoikeus määrää hakemuksesta pesänjakajan suorittamaan pesänjaon. Pesänjakajalla on yleistoimivalta pesän asioissa. Hänen oikeutenaan on ratkaista toimituksen aikana syntyneet riitaisuudet sekä ongelmat. Vain pesänjakaja saa tehdä jakoa koskevia ratkaisuja ja hänellä on oikeus jakaa pesän varat. Pesänjakajan oikeutena on siis päättää, miten pesä jaetaan.

Pesänjakajalla ei ole kuitenkaan oikeuttaa myydä pesän omaisuutta ilman kaikkien osakkaiden tai käräjäoikeuden lupaa. Lisäksi pesänjakajan oikeudet rajautuvat yhtäältä pesänselvittäjän ja tuomioistuimen toimivaltaan. Pesänjakajan oikeudet alkavat vasta kun käräjäoikeuden pesänjakajamääräys on tullut lainvoimaiseksi. Pesänjakajan oikeudet päättyvät, kun jako on tullut lainvoimaiseksi tai kun hänet on vapautettu tehtävästään käräjäoikeuden päätöksellä.

Pesänjakajalla on myös oikeus saada pesän varoista pesän laatuun ja laajuuteen sekä tehtävän suorittamiseen käytettyyn työhön katsoen kohtuullinen palkkio sekä korvaus kuluistaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa