Minilex - Lakipuhelin

Pesänjakajan hakeminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli kuolinpesän osakkaat eivät pääse yhteisymmärrykseen kuolinpesän jaosta, voivat he hakea pesänjakajan määräämistä. Hakemuksen pesänjakajan määräämiseksi voi tehdä kuka tahansa kuolinpesän osakkaista. Osakkaat voivat tehdä hakemuksen myös yhdessä. Pesänjakajan hakeminen tapahtuu toimittamalla hakemus vainajan viimeisen kotipaikan käräjäoikeuteen. Hakemukseen on liitettävä jäljennös perukirjasta.

Jos kuolinpesän osakkaat eivät hae pesänjakajan määräämistä yhdessä, tulee oikeuden varata osakkaille mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Pesänjakajaksi määrätään yleensä hakijan esittämä henkilö. Hakijan on kuitenkin ennen hakemuksen tekemistä hankittava pesänjakajaksi haettavan henkilön suostumus, sillä ketään ei voida määrätä pesänjakajaksi ilman hänen suostumustaan. Pesänjakajaksi voidaan määrätä vain tehtävään sopiva henkilö, joka ei ole esteellinen. Yleensä pesänjakajan toimii oikeudellisen koulutuksen saanut henkilö. Pesänselvittäjä tai testamentin toimeenpanija on kuitenkin erityisettä määräyksettä pesänjakaja, jos hän ei ole pesän osakas, osakkaat pyytävät häntä toimittamaan jaon eikä toista ole pesänjakajaksi määrätty.

Pesänjakajan hakemisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa ensisijaisesti hakija. Hakija voi kuitenkin vaatia kustannusten maksamista pesän varoista, jos pesänjakajan määrääminen on ollut ainoa keino saada pesä jaetuksi. Pesänjakajaa hakenut henkilö ei kuitenkaan vastaa pesänjakokustannuksista, kuten pesänjakajan palkkiosta, vaan näistä vastaa kuolinpesä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa