Minilex - Lakipuhelin

Pesänjakaja perinnönjaossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjako voidaan toimittaa kuolinpesän osakkaiden sopimalla tavalla eli sopimusjakona, tai pesänjakajan tekemänä toimitusjakona. Perinnönjako on pesänjakajan toimitettava, jos yksikin osakas sitä vaatii taikka, jos jonkun osakkaan osuus pesästä on ulosmitattu.

Toimitusjakoa varten tulee tehdä hakemus pesänjakajan määräämiseksi. Tällainen hakemus on osoitettava perittävän asuinpaikan käräjäoikeudelle, joka määrää tehtävään sopivan henkilön. Ennen pesänjakajan määräämistä on muille pesän osakkaille varattava kuitenkin tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta. Pesänjakajalla on oikeus saada pesän varoista pesän laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullinen palkkio sekä korvaus hänelle aiheutuneista kuluista.

Pesänjakajan tehtävänä on määrätä perinnönjaon aika ja paikka. Hänen tulee kutsua todistettavasti kaikki osakkaat perinnönjakotoimitukseen. Jos kaikki osakkaat ovat tulleet toimitukseen, niin pesänjakajan on koetettava saada heidät sopimaan jaosta. Jos tällainen sopimus saadaan aikaan, jako on toimitettava sen mukaisesti.

Silloin, kun osakas on jäänyt perinnönjakotoimitukseen saapumatta tai jos perinnönjakoa ei muusta syystä voida toimittaa pesän osakkaiden sopimuksen mukaisesti, pesänjakajan on suoritettava jako siten, että kullekin osakkaalle annetaan osa kaikenlaatuisesta omaisuudesta. Kuitenkin sellainen omaisuus, jota ei voida sopivasti jakaa osiin tai erotella, mikäli mahdollista, pantava samaan osaan. Jollei pesänjakaja saa muutoin perinnönjakoa toimitetuksi, voi käräjäoikeus pesänjakajan esityksestä määrä, että tietty omaisuus tai tarvittaessa koko pesän omaisuus on pesänjakajan toimesta myytävä.

Pesänjakajan on laadittava perinnönjaosta jakokirja, joka hänen on allekirjoitettava. Pesänjakajan on viivytyksettä toimitettava jäljennös jakokirjasta kullekin osakkaalle. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa