Minilex - Lakipuhelin

Pesänjakaja ja ositus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos puolisot eivät pääse sopimukseen osituksen  toimittamisesta, tuomioistuin voi jommankumman puolison hakemuksesta määrätä pesänjakajan toimittamaan osituksen.

Puolisoiden omaisuuden ositus voidaan toimittaa, kun on olemassa ositusperuste eli avioerohakemus tai toisen puolison kuolema. Ensisijaisesti ositus toimitetaan sopimusosituksena eli ositustahot (puolisot, leski ja muut kuolinpesän osakkaat tai kaksi kuolinpesää) toimittavat osituksen itse tai asiamiehiä apuna käyttäen. Jos sopiminen ei onnistu, tuomioistuin voi määrätä pesänjakajan toimittamaan osituksen jommankumman ositustahon hakemuksesta. Jos ositusperusteena on toisen puolison kuolema, hakemus toimitetaan sille käräjäoikeudelle, jonka tuomiopiirissä kuolleella puolisolla oli viimeksi kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Avioeroon perustuvissa osituksissa asia taas tutkitaan siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä jommallakummalla puolisolla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Kirjallinen hakemus voidaan tehdä heti, kun avioero on tullut vireille ja tuomioistuin voi määrätä pesänjakajan jo ennen kuin avioero on tullut lainvoimaiseksi. Jos kyseessä on toisen puolen kuoleman johdosta toimitettava ositus, pesänjakaja määrätään tavallisesti sekä ositusta että myöhempää perinnönjakoa varten. Pesänjakajaksi tulee määrätä tehtävään sopiva henkilö.

Pesänjakajan toimittamaa ositusta kutsutaan toimitusositukseksi. Pesänjakajan tehtävänä on suorittaa kaikki osituksen loppuun saattamiseksi tarvittavat toimet. Hänen tavoitteenaan on kuitenkin, että osituksen osapuolet pääsevät sovintoon toimituksesta. Lisäksi pesänjakajan tulee kertoa osapuolille pääkohdat ositusmenettelystä. Osituksessa pesänjakajan tehtäviin kuuluvat muun muassa omistuskysymysten ratkaiseminen, avio-oikeuden alaisen ja siitä vapaan omaisuuden erottaminen toisistaan, omaisuuden arvostukseen liittyvien kysymysten ratkaiseminen, velkojen toteaminen ja niiden kattaminen,  ositukseen vaikuttavien asiakirjojen, kuten avioehtosopimuksen, osituksen esisopimuksen ja testamentin tulkinta ja ositussopimuksen kohtuullistaminen. Ositus tapahtuu yhdessä tai useammassa osituskokouksessa, johon kaikki ositustahot on kutsuttava. Osituksen tultua päätökseen siitä laaditaan osituskirja, jonka toimitusosituksessa allekirjoittaa yksin pesänjakaja.

Pesänjakajalla on oikeus saada osituksen toimittamisesta työn laatuun ja laajuuteen sekä tehtävän suorittamiseen ja käytettyyn työhön katsoen kohtuullinen palkkio ja korvaus kuluistaan. 

Lisätietoa pesänjakajan roolista osituksessa voi tiedustella lakimieheltä tai lakipuhelimesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa