Minilex - Lakipuhelin

Pesänjakaja ja myyntilupa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos osakkaat eivät pääse sopimukseen jaosta, pesänjakaja toimittaa perinnönjaon. Lain mukaan perinnönjako on toimitettava niin, että kaikki osakkaat saavat osansa kaiken laatuisesta omaisuudesta, tai jos omaisuutta ei voida sopivasti jakaa tai erotella, se on pantava yhteen osaan. Jos omaisuus on sen laatuista ettei näin voida toimia, eikä jakoa saada muutoin suoritettua, pesänjakaja voi viimekädessä hakea tuomioistuimelta pesään kuuluvan tietyn esineen tai kaiken omaisuuden myyntilupaa jaon toimittamiseksi.

Pesänjakaja ei voi koskaan itse ilman osakkaiden suostumusta tai tuomioistuimen lupaa myydä pesän omaisuutta. Myyntiluvan hakeminen on muutoinkin aina viimesijainen keino: ensisijaisesti pesänjakajan on saatava osakkaat sopimaan jaosta jollain muulla tavoin. Kuitenkin jos jakoa ei saada muulla tavoin suoritetuksi, pesänjakaja voi hakea myyntilupaa. Hakemuksessaan hänen on pystyttävä perustelemaan se, ettei omaisuutta muutoin saada jaetuksi. Käytännössä tämä tarkoittaa laskelman esittämistä tuomioistuimelle.

Vain pesänjakajalla on oikeus hakea myyntilupaa. Kuolinpesän osakkailla ei ole mahdollisuutta hakea itse myyntilupaa. Osalliset voivat kuitenkin valittaa tuomioistuimen antamasta myyntiluvasta. Myyntiluvan hakemisesta aiheutuneet kustannukset tulevat kuolinpesän vastattaviksi. Tuomioistuin ei anna päätöksessään määräystä siitä, miten myynti tulee suorittaa. Pesänjakajalla onkin täysin itsenäinen oikeus päättää miten ja milloin, sekä mihin hintaan myynti suoritetaan.

Myyntiluvan hakeminen voi kestää kauan ja se aiheuttaa kuolinpesälle aina lisäkustannuksia. Yleensä kannattaisikin pyrkiä sopimukseen omaisuuden myynnistä tai jaosta jollakin muulla tavoin. Perinnönjaon toteuttaminen voi olla hankalaa ja aiheuttaa riitoja osakkaiden välille. Yleensä kannattaakin turvautua lakimiehen apuun.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa