Minilex - Lakipuhelin

Pesänjakaja ja kuolinpesä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pesänjakajan ja kuolinpesän väliset suhteet määrittyvät perintökaaren mukaisesti. Hierarkisesti ajateltuna pesänjakaja on kuolinpesän osakkaisiin nähden alemmassa asemassa, sillä osakkaat voivat aina jakaa pesän keskinäisellä sopimuksella joko kokonaan tai osittain. Pesänjakaja on sidottu tällaiseen sopimukseen, vaikka se tarkoittaisi vain pesän osittaista jakoa. Lisäksi kuolinpesän osakkaalla on oikeus kieltää pesän jako, jos siihen on olemassa laissa säädetyt perusteet. Kielto voi koskea myös osittaista jakoa.

Kuolinpesän osakas tai osakkaat voivat hakea pesänjakajan määräämistä tuomioistuimelta. Vastaavasti pesän osakkaat voivat hakea pesänjakajan vapauttamista tehtävästä. Jos vapauttamishakemus on kuolinpesän osakkaiden yhteinen, tuomioistuin ei ota kantaa pesänjakajan sopivuuteen tai pesän riitaisuuteen. Jos hakemuksen tekee vain yksi osakas, tulee jakajan olla osoittautunut sopimattomaksi tehtävään.

Pesänjakoon liittyy asioita, joihin pesänjakaja voi oma-aloitteisesti ryhtyä, sekä asioita, joihin hän voi ottaa kantaa, jos asianosainen tekee niistä aloitteen. Asianosaisaloitteisesti pesänjakajan toimivaltaan kuuluvat perimyksen esteitä koskevat erimielisyydet ja omaisuusluetteloa koskevat erimielisyydet. Muutoin pesänjakajan toimivaltaan kuuluvat lähtökohtaisesti kaikki toimet, joita vaaditaan perinnönjaon loppuun saattamiseksi. Lisäksi pesänjakaja voi kuolinpesän osakkaiden valtuuttamana tehdä mitä tahansa toimia, jotka edesauttavat jakoa, siitä huolimatta koskevatko toimet pesänselvitystä tai -jakoa.

Pesänjakajan palkkion maksamisesta ja kulujen korvaamisesta vastaa kuolinpesä.

Lakimieheltä tai lakipuhelimesta voi kysellä lisätietoa liittyen pesänjakajan ja kuolinpesän välisiin suhteisiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa