Minilex - Lakipuhelin

Pesänjakaja ja käräjäoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käräjäoikeus määrää hakemuksesta pesänjakajan tehtäväänsä. Määräyksen antaa perittävän viimeisen kotipaikan tai asuinpaikan käräjäoikeus.

Hakemuksen pesänjakajan määrämisestä voi tehdä vasta, kun perunkirjoitus on päättynyt. Hakemus tulee tehdä kirjallisesti ja hakemukseen on liitettävä jäljennös perukirjasta. Pesänjakajan määrääminen on siis hakemusasia ja se voidaan ratkaista käräjäoikeuden kansliassa, jos pesän osakkaat ovat yksimielisiä pesänjakajaksi määräättävästä henkilöstä. Jos yksimielisyyttä ei löydy, asia voidaan joutua ratkaisemaan riita-asioiden käsittelystä säädetyssä järjestyksessä eli asiasta järjestetään oikeuden istunto.

Käräjäoikeus voi  myös tarvittaessa vapauttaa pesänjakajan tehtävistään kesken perinnönjaon. Vapauttaminen voi tapahtua ensinnäkin pesän osakkaiden yksimielisen hakemuksen johdosta. Toiseksi tehtävistä vapauttamista voi vaatia myös ainoastaan yksi osakas sillä perusteella, että pesänjakaja on sopimaton tehtäväänsä.

Lisätietoa pesänjakajan hakemisesta ja määrämisestä käräjäoikeudessa voi tiedustella lakimieheltä tai lakipuhelimesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa