Minilex - Lakipuhelin

Pesänjakaja ja esteellisyys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pesänselvittäjän ja -jakajan esteellisyydestä ei ole laissa annettu nimenomaisia määräyksiä. Esteellisyyttä koskevat säännöt ovat muotoutuneet pitkälti oikeuskäytännön perusteella. Lähtökohdaksi otetaan usein tuomarin esteellisyyttä koskevat säännökset, koska pesänjakajan tehtävä rinnastuu tuomarin tehtäviin tällä ollessa laaja harkintavalta ratkaista riitaisuudet ja tämän antaessaan lopullisen ratkaisun perinnönjako- tai ositusasiassa. Esteellisyysharkinta tehdään kussakin tapauksessa erikseen ja tuolloin on huomioitava, millainen suhde pesänjakajalla tai ehdotetulla pesänjakajalla on käsiteltävään asiaan, asianosaisiin tai asiassa muutoin esiintyviin henkilöihin. Pesänjakajan tulee olla asiaan ja asianosaisiin nähden riippumaton ja puolueeton. Yleensä esteellisyys edellyttää sitä, että selkeästi havaittavissa oleva seikka voi vaarantaa jakajan esteellisyyden.

Pesänjakajat ovat usein asianajajia, jolloin myös asianajajia koskevat normit ja eettiset ohjeet vaikuttavat esteellisyyden arviointiin. Pesänjakajana toimivalta asianajajalta vaaditaan mm. ettei hänellä tai hänen lähipiirillään ole etuyhteyttä mihinkään jaon osapuoleen. Asianajajan lähipiirillä tarkoitetaan myös samassa toimistossa työskenteleviä lakimiehiä. Oikeuskäytännön mukaan onkin katsottu, että edes hakemusta pesänjakajaksi ei saa tehdä samassa toimistossa, jossa ehdotettu pesänjakaja työskentelee. Samoin jos ehdotettu asianajaja on esteellinen, myös hänen yhtiökumppaninsa ja samassa toimistossa työskentelevät ovat esteellisiä.

Pesänjakajaksi haetaan ja valitaan usein samalta alueelta oleva asianajaja. Samalla paikkakunnalla asuminen ei tee esteelliseksi toimia pesänjakajana. Puolueettomuuden voi sen sijaan vaarantaa esimerkiksi pesänjakajaksi ehdotetun aiempi toiminta tai erityinen suhde johonkin asianosaiseen. Asianajaja on katsottu esteelliseksi toimimaan pesänselvittäjänä ja -jakajana esimerkiksi tilanteessa, jossa hänellä on ollut samanaikaisesti hoidettavanaan pesän osakkaan hänelle antama toimeksianto, vaikka tehtävä ei ole millään tavoin liittynyt pesänselvitykseen tai perinnönjakoon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa