Minilex - Lakipuhelin

Pesänjakaja ja avoero

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos avopuolisot eivät pääse sopuun omaisuuden erottelun toimittamisesta, jompikumpi avopuoliso voi tehdä tuomioistuimelle hakemuksen pesänjakajan määräämiseksi. Tämä koskee niin sanottuja lakisääteisiä avoliittoja eli avoliittoja, jossa avopuolisot ovat asuneet yhteystaloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi.

Pesänjakajan määrämistä koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava sille käräjäoikeudelle, jonka tuomiopiirissä jommallakummalla avopuolisolla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Avopuolisoiden tekemä sopimus omaisuuden erottelusta estää pesänjakajan määräämisen. Pesänjakajaksi määrätään tehtävään sopiva henkilö.

Pesänjakajan tehtävänä on toimittaa omaisuuden erottelu (toimituserottelu) eli kumpikin avopuoliso pitää oman omaisuutensa. Tietyin laissa säädetyin perustein toinen avopuoliso voi kuitenkin saada toiselta hyvitystä. Jos avopuolisot eivät pääse sopimukseen hyvityksestä, voidaan hyvitysvaatimus tehdä erottelua varten määrätylle pesänjakajalle. Tämä ratkaisee, täyttyvätkö hyvityksen edellytykset ja mikä on hyvityksen suuruus. Pesänjakajan määräämä hyvitys voidaan maksaa ainoastaan rahana. Ratkaisuja, joita pesänjakaja on tehnyt koskien erottelua tai hyvitysvaatimusta, voidaan moittia kuuden kuukauden kuluessa ratkaisun tekemisestä.

Pesänjakajalla on oikeus saada asian laatuun ja laajuuteen sekä tehtävän suorittamiseen käytettyyn työhön katsoen kohtuullinen palkkio sekä korvaus kuluistaan. Laki ei säädä siitä, kuka vastaa pesänjakajan palkkion ja kulujen maksamisesta. On kuitenkin katsottu, että palkkiosta ja kuluista vastaavat kumpikin avopuoliso puoliksi. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa