Minilex - Lakipuhelin

Pesänjakaja ja avioero

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos aviopuolisot päätyvät avioeroon, heidän avio-oikeutensa toteutetaan omaisuuden osituksessa. Lähtökohtana on, että puolisot sopivat osituksen toimittamisesta itse tai asiamiehiä apuna käyttäen (sopimusositus).  Jos puolisot eivät pääse sopimukseen, tuomioistuin voi jommankumman puolison hakemuksesta määrätä pesänjakajan toimittamaan osituksen.

Puolisoiden omaisuuden ositus voidaan toimittaa, kun on olemassa ositusperuste eli avioerohakemus.  Jos sopimusositus ei onnistu tilanteen riitaisuuden vuoksi, tuomioistuin voi määrätä pesänjakajan toimittamaan osituksen jommankumman ositustahon hakemuksesta. Kirjallinen hakemus osoitetaan sille käräjäoikeusdelle, jonka tuomiopiirissä jommallakummalla puolisolla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Kirjallinen hakemus voidaan tehdä heti, kun avioero on tullut vireille ja tuomioistuin voi määrätä pesänjakajan jo ennen kuin avioero on tullut lainvoimaiseksi. Pesänjakajaksi tulee määrätä tehtävään sopiva henkilö.

Pesänjakajan toimittamaa ositusta kutsutaan toimitusositukseksi. Pesänjakajan tehtävänä on suorittaa kaikki osituksen loppuun saattamiseksi tarvittavat toimet. Hänen tavoitteenaan on kuitenkin, että osituksen osapuolet pääsevät sovintoon toimituksesta. Lisäksi pesänjakajan tulee kertoa osapuolille pääkohdat ositusmenettelystä. Osituksessa pesänjakajan tehtäviin kuuluvat muun muassa omistuskysymysten ratkaiseminen, avio-oikeuden alaisen ja siitä vapaan omaisuuden erottaminen toisistaan, omaisuuden arvostukseen liittyvien kysymysten ratkaiseminen, velkojen toteaminen ja niiden kattaminen,  ositukseen vaikuttavien asiakirjojen, kuten avioehtosopimuksen, osituksen esisopimuksen ja testamentin tulkinta ja ositussopimuksen kohtuullistaminen. Ositus tapahtuu yhdessä tai useammassa osituskokouksessa, johon kaikki ositustahot on kutsuttava. Osituksen tultua päätökseen siitä laaditaan osituskirja, jonka toimitusosituksessa allekirjoittaa yksin pesänjakaja.

Pesänjakajalla on oikeus saada osituksen toimittamisesta työn laatuun ja laajuuteen sekä tehtävän suorittamiseen käytettyyn työhön katsoen kohtuullinen palkkio ja korvaus kuluistaan. 

Lisätietoa pesänjakajan roolista avioeroon perustuvassa osituksessa voi tiedustella lakimieheltä tai lakipuhelimesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa