Minilex - Lakipuhelin

Pesänjakaja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pesänjakaja on henkilö, joka määrätään suorittamaan pesänjako, jos osakkaat eivät pääse sopimukseen pesänjaosta tai jos jonkun osakkaan osuus on ulosmitattu. Pesänjakajan suorittamaa perinnönjakoa kutsutaan toimitusjaoksi. Oikeus määrää pesänjakajan hakemuksesta. Pesänjakajan on oltava tehtävään sopiva henkilö. Yleensä pesänjakajana toimiikin oikeudellisen koulutuksen saanut henkilö. Kuolinpesään voidaan määrätä myös useampia pesänjakajia, jos se on pesän laatuun ja laajuuteen nähden tarpeen.

Pesänjakajan toiminta voi alkaa, kun tuomioistuimen antama pesänjakajamääräys on tullut lainvoimaiseksi. Pesänjakajan toimivalta puolestaan loppuu jaon tultua lainvoimaiseksi. Lainvoimaisuus tarkoittaa sitä, että päätöksestä ei voi enää valittaa. Pesänjakajan tärkein tehtävä on pesän omaisuuden jakaminen kuolinpesän osakkaille. Pesänjakajan on aina yritettävä saada osakkaat sopimaan perinnönjaosta. Mikäli osakkaat eivät kuitenkaan saa sopimusta aikaiseksi, jää asia pesänjakajan ratkaistavaksi. Hänellä on oikeus saada kohtuullinen palkkio sekä korvaus kuluistaan. Pesänjakajaksi ei voida määrätä ketään ilman tämän suostumusta. Siksi pesänjakajaa hakevan onkin aina saatava hänen ehdottamaltaan pesänjakajalta suostumus pesänjakajana toimimiseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa