Minilex - Lakipuhelin

Perunkirjoitus, ositus ja perinnönjako

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää perillisasemassa olevat kuolinpesän osakkaat sekä listata vainajan ja hänen puolisonsa varat ja velat. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolinpäivästä. Velvollisuus perunkirjoituksen toimittamisesta kuuluu yleensä leskelle. Perunkirjoitukseen on kutsuttava todisteellisesti kaikki perilliset. Perunkirjoituksen toimittaa kaksi uskottua miestä, joiden tehtävänä on arvioida omaisuus vainajan kuolinhetken mukaiseen arvoon. Uskotuille miehille ei ole laissa asetettu lainkaan pätevyys- tai esteettömyysvaatimuksia. Uskotun miehen tulee kuitenkin olla täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen.

Jos ensiksi kuolleelta puolisolta on jäänyt rintaperillisiä, leski tai rintaperillinen voi vaatia omaisuuden jakoa eli omaisuuden ositusta. Osituksessa vainajan ja hänen puolisonsa omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan pääsääntöisesti heidän kesken tasan. Puolisot ovat myös voineet tehdä avioehdon, joka sulkee avio-oikeuden pois joko osaksi tai kokonaan. Avio-oikeuden alainen omaisuus lasketaan kuitenkin yhteen ja jaetaan puolisoiden kesken. Enemmän avio-oikeuden alaista omaisuutta omistava puoliso maksaa vähemmän avio-oikeuden alaista omaisuutta omistavalle puolisolle tasinkoa sen verran, että molemmat puolisot omistavat tällaista omaisuutta yhtä paljon. Jos leski osoittautuu varakkaammaksi kuin ensin kuollut puoliso, leskellä on oikeus olla luovuttamatta tasinkoa ensiksi kuolleen puolison perillisille.

Omaisuuden osituksen jälkeen kukin perillinen voi vaatia perinnönjaon toimittamista. Vasta kun lesken omaisuus on laskettu ja mahdollinen tasinko maksettu, voidaan perintö jakaa muiden perillisten kesken. Perintökaaressa on lakimääräinen perimysjärjestys, jota noudatetaan silloin, kun perittävä ei ole määrännyt omaisuudestaan testamentilla. Testamentistakin huolimatta rintaperillisellä on aina oikeus lakiosaan, joka on puolet rintaperilliselle lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan tulevasta perintöosan arvosta.

Edellä on käyty vain lyhyesti läpi perunkirjoituksen, osituksen ja perinnönjaon tarkoitukset. Lisätietoa kustakin toimituksesta saat lukemalla Minilexin sivuilta löytyviä muita artikkeleita. Tarvittaessa voit myös ottaa suoraan yhteyttä lakimieheen soittamalla lakipuhelimeen. Me autamme kaikissa perunkirjoitukseen, ositukseen ja perinnönjakoon liittyvissä kysymyksissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa