Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjaosta ilmoittaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun kuolinpesä on selvitetty asianmukaisella tavalla, on jokaisella kuolinpesän osakkaalla oikeus vaatia perinnönjaon toimittamista. Kuolinpesän osakkaat voivat toimittaa perinnönjaon keskinäisten sopimustensa perusteella haluamallaan tavalla, tai se voidaan antaa pesänjakajan hoidettavaksi jonkun osakkaan sitä vaatiessa. Myös silloin, jos jonkun osakkaan pesäosuus on ulosmitattu, perinnönjaon toimittamiseksi voidaan määrätä pesänjakaja. Jos perinnönjako toimitetaan ennen kuin perintöverotus on saatettu loppuun, perukirjan lisäksi verotuksen pohjana toimii myös perinnönjakokirja. Tapahtuneesta perinnönjaosta ilmoitetaan tällöin lähettämällä molemmat asiakirjat Verohallinnolle.

Lain mukaan pesänjakajan on määrättävä perinnönjaon aika ja paikka, sekä ilmoitettava niistä kuolinpesän osakkaille kutsumalla nämä todisteellisesti perinnönjakotilaisuuteen. Todisteellisuuden vaatimus voidaan täyttää sillä, että myöhemmin kyetään näyttämään kutsut lähetetyksi. Erityistä muotosäännösten noudattamista ei vaadita. Perinnönjakotilaisuuteen on kutsuttava kaikki kuolinpesän osakkaat, sekä tarvittaessa myös heidän asiamiehensä ja lailliset edustajansa. Myös perittävän leski voidaan kutsua perinnönjakotilaisuuteen, vaikka hän ei olisikaan kuolinpesän osakas puuttuvan avio-oikeuden vuoksi. Jos perinnönjaon toteuttamiseksi on tarpeen järjestää useampi perinnönjakokokous, tulee osakkaille ilmoittaa jokaisesta kokouksesta.

Etenkin perinnönjaossa, jonka osakkaat toimittavat sopuisasti keskenään, ilmoitukset perinnönjakotilaisuudesta lähetetään usein epämuodollisesti, esimerkiksi sähköpostin välityksellä. Kutsussa on mainittava tällöinkin perinnönjaon aika ja paikka sekä se, mitä tilaisuutta kutsu koskee. Perinnönjaosta ilmoittaminen jokaiselle osakkaalle on laillisesti tapahtuneen perinnönjaon edellytys. Jos joku osakkaista on jäänyt todisteellisesti kutsumatta perinnönjakotilaisuuteen, perinnönjakoa rasittaa mitättömyys, eikä laillista perinnönjakoa ole katsottava tapahtuneen. Jokaisella osakkaalla on näissä tilanteissa oikeus vaatia laillisen perinnönjaon toimittamista. Mitätöntä perinnönjakoa ei ole tarpeen, eikä sitä voikaan tehokkaasti moittia. Perinnönjaosta tulee ilmoittaa siten jokaiselle asianomaiselle asianmukaisesti ja hyvissä ajoin, jotta jokaisen oikeudet tulisivat huomioiduksi toimituksessa. Lakimiehiltämme voi kysyä lisää neuvoja perintöasioihin liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa