Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjaon vaatiminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesä voidaan jättää jakamattomaksi pitkäksikin aikaa. Kuitenkin jos joku kuolinpesän osakkaista niin vaatii, perinnönjako on kuitenkin toimitettava. Pesän osakkaat voivat hoitaa perinnönjaon halutessaan keskenään sopimallaan tavalla. Usein kuitenkin osakkaiden välillä ilmenee riitoja, eikä sopuun päästä. Perinnönjako on joka tapauksessa voitava suorittaa näkemyseroista huolimatta, jos joku osakkaista niin vaatii. Jaon toimittamiseksi tarvitaan tällöin puolueeton ulkopuolinen henkilö. Jos osakkaat eivät pääse keskenään sopuun jaosta, ratkaisun perinnönjaosta tekee pesänjakaja toimitusjaossa.

Oikeus perinnönjaon vaatimiseen on itsenäisesti kaikilla kuolinpesän osakkailla, heidän oikeudenomistajillaan ja kuolleen puolison leskellä. Edes kuolinpesän osakkuuden riidanalaisuus ei estä pesänjakajamääräyksen hakemista. Myös kuolinpesän varoista avustukseen oikeutettu henkilö voi vaatia perinnönjakoa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi pitkäaikaisen avoliiton päättyessä kuoleman johdosta. Muut pesän osakkaat eivät voi vastustuksellaan estää pesänjakajan määräämistä tai estää perinnönjaon toteuttamista. Vain siinä tapauksessa, että kuolinpesän osakkaat ovat tehneet sopimuksen kuolinpesän yhteishallinnosta, yksi osakkaista ei sopimussidonnaisuuden aikana voi yksin saada jakoa vireille. Toimitusjako saadaan vireille tekemällä hakemus pesänjakajan määräämiseksi käräjäoikeuteen. Toimitusjako tulee vireille kun hakemus pesänjakajan määräämiseksi on jätetty tuomioistuimeen ja jako on vireillä niin kauan kunnes perinnönjako on tullut lainvoimaiseksi tai pesänjakaja on vapautettu tehtävästään.

Käytännössä pesänjakajaksi määrätään yleensä lakimieskoulutuksen saanut henkilö. Kannattaakin ottaa yhteyttä lakimieheen jos perinnönjakoa koskevat kysymykset mietityttävät. Perintöoikeudelliset tilanteet ovat usein varsin mutkikkaita ja niihin voi liittyä riitoja. Lakimies voi tarvittaessa myös auttaa tekemään hakemuksen tuomioistuimelle pesänjakajan määräämiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa