Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjaon riitautus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Toimitettu perinnönjako voidaan riitauttaa moittimalla sitä, eli nostamalla perinnönjaon virheen perusteella kanne käräjäoikeudessa. Tietyissä tilanteissa perinnönjakoa voidaan myös oikaista, esimerkiksi silloin, jos joku perillisistä on jäänyt perinnönjaossa huomioitta. Perinnönjaon riitautus ei ole tarpeen silloin, jos perinnönjakoa rasittaa mitättömyys. Tällöin laillista perinnönjakoa ei ole lainkaan syntynyt, esimerkiksi sen vuoksi, että joku osakas on jäänyt todisteellisesti kutsumatta perinnönjakotilaisuuteen taikka jos perinnönjakokirja on väärennetty. Mitättömyystilanteissa jokainen kuolinpesän osakas voi vaatia laillisen perinnönjaon toimittamista.

Jos perinnönjakoa rasittaa materiaalinen tai muodollinen virhe, kyseessä on pätemättömyys, jota vastaan on reagoitava nostamalla moitekanne. Moitekanne nostetaan perittävän viimeisen asuinpaikan käräjäoikeudessa ja vastaajiksi haastetaan muut jako-osakkaat riippumatta siitä, onko perinnönjako toimitettu osakkaiden kesken vai pesänjakajan toimesta. Perinnönjaon toimituttamistavalla on kuitenkin merkitystä sen suhteen, missä ajassa ja millä perusteella perinnönjakoa on moitittava.

Määräaika kanteen nostamiselle on kuusi kuukautta perinnönjaon toimittamisesta, jos halutaan moittia pesänjakajan tekemää jakoa joko muotovirheen tai materiaalisen, eli sisällöllisen virheen perusteella. Materiaalinen virhe pesänjakajan toimittamassa jaossa voi olla esimerkiksi omaisuuden arvostaminen väärin. Virheen rasittama toimitusjako voi pätevöityä joko sen vuoksi, että moiteaika kuluu umpeen, tai sen vuoksi, että osakkaat hyväksyvät toimitetun jaon virheestä huolimatta.

Jos osakkaat ovat toimittaneet perinnönjaon keskenään sopimusjakona, jaon moittiminen muotovirheen perusteella noudattaa samaa kuuden kuukauden määräaikaa, kuin toimitusjaonkin osalta. Sopimusjaon moittiminen sisällöllisen virheen perusteella on taas mahdollista vain, jos itse tehtyä oikeustointa rasittaa joku oikeustoimiopillinen virhe. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, jos joku osakkaista on pakotettu kirjoittamaan jakokirja. Tällöin noudatetaan ”kohtuullisen ajan” käsitettä kanteen nostamisessa. Sopimusten sitovuuden periaatteen vuoksi tuleekin olla tarkkana perinnönjaon toteuttamisessa, mikäli osakkaat toimittavat sen itse, sillä kaikkia virheitä ei välttämättä ole mahdollista korjata jälkikäteen. Lakimiehiltämme voi kysyä lisää neuvoja perintöasioihin liittyvissä kysymyksissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa