Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjaon moittiminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli perinnönjaossa on tapahtunut virhe, tulee perinnönjakoa moittivan osakkaan nostaa kanne muita osakkaita vastaan kuuden kuukauden kuluessa jaon toimittamisesta. Kuolinpesän osakas voi moittia sekä pesänjakajan tekemää että osakkaiden keskenään toimittamaa perinnönjakoa. Kannetta ei kuitenkaan voi nostaa pesänjakajaa itseään vastaan, vaan kanne tulee tällöinkin nostaa muita osakkaita vastaan. Moiteaika alkaa perinnönjaon tosiasiallisesta päättämisestä, eli yleensä perinnönjakokirjan allekirjoittamisesta. Kanne on nostettava perittävän viimeisen asuinpaikan käräjäoikeudessa.

Perinnönjaossa tapahtunut virhe aiheuttaa perinnönjaon pätemättömyyden, mutta mikäli jakoa ei moitita mainitussa kuuden kuukauden määräajassa, virhe korjaantuu ja jako tulee päteväksi. Vakavimmat ja selkeästi lain vastaiset virheet eivät toki korjaudu, vaan kysymys on lievemmistä virheistä, niin sanotuista materiaalisista (sisällöllisistä) ja muodollisista virheistä. Perinnönjakajan suorittamaa jakoa voi moittia molemmilla perusteilla. Mikäli osakas on esimerkiksi erehdytetty tai pakotettu kirjoittamaan jakokirja tai vajaavaltaiselta on puuttunut edunvalvoja, kyseessä on sisällöllinen virhe, jota kyseessä olevan osakkaan tai hänen edunvalvojansa tulee moittia korjatakseen virheen. Sen sijaan muodollisia virheitä, kuten todistajien tai allekirjoitusten puuttumista, voivat moittia kaikki kuolinpesän osakkaat. Osakkaiden keskenään suorittamaa sopimusjakoa voi moittia vain muodollisilla perusteilla. Näihin kuuluvat perusteet, joiden mukaan jakoa ei ole suoritettu säädetyssä muodossa.

Myös velkojalla, jonka saatavasta on ulosmitattu osakkaan pesäosuus, voi moittia jakoa. Moitekannetta tutkivan tuomioistuimen tulee kuulla asianomaista ulosottomiestä, jollei se ole tarpeetonta.

Osakkaalla ei kuitenkaan ole moiteoikeutta, jos osakas allekirjoittamalla perinnönjakokirjan samalla sitoutuu olemaan moittimatta perinnönjakoa. Tällöin perinnönjaosta tulee heti lainvoimainen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa