Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjaon moitekanne

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sen jälkeen, kun pesä on selvitetty, jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjaon toimittamista. Jos vainaja oli naimisissa, eikä puolisoilla ollut kokonaan avio-oikeuden poissulkevaa avioehtosopimusta, ennen perinnönjakoa on toimitettava omaisuuden jako eli omaisuuden ositus. Perilliset saavat sopia perinnönjaosta haluamallaan tavalla. Jos osakkaat eivät pääse yksimielisyyteen pesän jakamisesta, kukin heistä voi yksin hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä. Pesänjakaja toimittaa perinnönjaon myös silloin, kun jonkun osakkaan osuus pesästä on ulosmitattu. Sillä, toimitetaanko perinnönjako sopimusjaolla vai toimitusjaolla, on merkitystä perinnönjaosta valittamiseen.

Pesän osakkaalla on oikeus moittia perinnönjakoa. Perinnönjakoon tyytymättömän osakkaan on nostettava kanne muita osakkaita vastaan kuuden kuukauden kuluessa jaon toimittamisesta. Osakkaalla on oikeus moittia sopimusjakona toimitettua perinnönjakoa vain muodollisella perusteella. Perusteena voi olla esimerkiksi se, että jakoa ei ole toimitettu oikeassa muodossa. Syynä voi olla vaikka se, että joku osakkaista ei ole allekirjoittanut jakokirjaa. Moiteoikeutta ei sopimusjaossa ole lainkaan sisällöllisellä perusteella, sillä kyseessä on osakkaiden välinen sopimus. Osakkaan tekemää sopimusta ei voi siis moittia sopimuksen sisällön perusteella, vaan moiteoikeus koskee muodollisia seikkoja. Jos taas pesänjakaja on toimittanut perinnönjaon, perinnönjakoon tyytymättömällä osakkaalla on oikeus moittia jakoa sekä sisällöllisellä että muodollisella perusteella.

Moiteaika on siis kuusi kuukautta perinnönjakokirjan allekirjoittamispäivästä. Perinnönjakoon tyytymättömän osakkaan on nostettava kanne muita osakkaita vastaan vainajan viimeisen kotipaikan käräjäoikeudessa. Moiteoikeutta ei kuitenkaan ole vaan perinnönjako on heti lainvoimainen, jos osakas on perinnönjakokirjan allekirjoittamalla sitoutunut olemaan moittimatta perinnönjakoa. Moiteoikeudesta on mahdollista myös jälkikäteen luopua ja luopuminen on sitova.

Myös velkojalla, jonka saatavasta osakkaan pesäosuus on mitattu, on oikeus moittia jakoa. Moitekannetta tutkivan tuomioistuimen tulee tarvittaessa kuulla asianomaista ulosottomiestä asiaan liittyen.

Minilexin lakimiehet auttavat sinua mielellään perinnönjakoa koskevan moitekanteen nostamisessa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa