Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjaon määrämuoto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesän selvittämisen jälkeen jokaisella pesän osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjakoa. Ennen jakoa on toimitettava perunkirjoitus, ja kaikkien tiedossa olevien velkojen tulee olla maksettuna. Jos vainaja oli naimisissa, on toimitettava omaisuuden ositus ennen kuin perinnönjako suoritetaan. Vaikka kuolinpesän osakkaat voivat sopia perinnön jakamisesta haluamallaan tavalla, liittyy perinnönjakoon tiettyjä, määrämuotoisia seikkoja.

Lain mukaan kaikki pesän osakkaat on kutsuttava todisteellisesti jakokokoukseen, jossa tavoitteena on sopimus perinnön jakamisesta. Jotta perinnönjako olisi lain mukainen, on kaikille pesän osakkaille varattava tilaisuus lausua mielipiteensä perinnön jakamisesta. Lisäksi laillinen perinnönjako edellyttää jakokirjan laatimista.

Laissa ei säädetä määräyksiä siitä, miten perinnönjako teknisesti tulisi toteuttaa. Näin ollen itse jakotoimitukselle ei ole säädetty määrämuotoa. Perinnönjako voidaan toimittaa joko pesän osakkaiden sopimusjakona tai pesänjakajan suorittamana toimitusjakona. Lähtökohtana pidetään sitä, että pesän osakkaat sopivat perinnön jakamisesta keskenään sopimallaan tavalla. Tätä kutsutaan pesän osakkaiden sopimusjaoksi. Käytännössä suurin osa perinnönjaoista suoritetaan siten, että pesän osakkaat sopivat jaosta keskenään. Perinnönjako voidaan toimittaa myös siten, että tuomioistuimen määräämä pesänjakaja suorittaa toimitusjaon. Pesänjakajan suorittama toimitusjako toimitetaan silloin, jos joku pesän osakkaista sitä vaatii. Toimitusjako tulee kyseeseen myös niissä tilanteissa, joissa jonkun pesän osakkaan osuus kuolinpesästä on ulosmitattu. 

Riippumatta siitä, suoritetaanko perinnönjako sopimusjakona vai toimitusjakona, on perinnönjaosta aina laadittava jakokirja, jolta edellytetään tiettyä määrämuotoa. Jakokirjan laatiminen on siis laillisen perinnönjaon edellytys. Kaikkien pesän osakkaiden täytyy allekirjoittaa jakokirja, sekä lisäksi määrämuoto edellyttää kahden esteettömän henkilön todistusta jakokirjan oikeellisuudesta. Jos pesänjakaja toimittaa jaon, riittää tämän allekirjoitus. Jakokirja on syytä tehdä huolellisesti määrämuotoa noudattaen, jotta pesän osakkaat välttyvät tietyiltä ongelmallisuuksilta.

Jos perinnön jakamiseen liittyvät asiat mietityttävät, saat asiantuntevaa neuvontaa soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa