Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjaon lainvoimaisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjakoa toimitettaessa on laadittava jakokirja, josta käy ilmi, mitä vainajan omaisuutta perinnönjako on koskenut ja mitä omaisuutta sekä perintöä kukin perillinen on perinnönjaossa saanut. Perinnönjako saa lainvoimaisuuden, kun tämä jakokirja on allekirjoitettu. Jakokirjan allekirjoittaa pesänjakaja silloin, kun hän on ollut vastuussa perinnönjaon toimittamisesta (toimitusjako). Muussa tapauksessa, eli kun perinnönjako on suoritettu ns. sopimusjakona perillisten kesken, tulee kahden esteettömän henkilön todistaa allekirjoituksillaan perinnönjako oikeaksi. Perinnönjakokirjasta on toimitettava kappale jokaiselle osakkaalle. Perinnönjaosta tulee siis lainvoimainen, kun jakokirja on allekirjoitettu ja se on oikeaksi todistettu. Jakokirjaa ei tarvitse erikseen vahvistuttaa viranomaisen tai asianajajan kautta.

Allekirjoitusten ja todistamisen lisäksi edellytetään, ettei kukaan pesän osakkaista moiteajan kuluessa moiti jakoa tai vaadi tuomioistuimelta perinnönjaon kumoamista tai oikaisemista. Moiteajan pituus on kuusi kuukautta ja se alkaa kulua perinnönjakokirjan allekirjoittamispäivästä. Mikäli tämän kuuden kuukauden aikana kukaan osakkaista tai ulosmittausvelkojista ei moiti toimitettua perinnönjakoa eli nosta moitekannetta yleisessä tuomioistuimessa (käräjäoikeus), tulee perinnönjaosta lopullisesti lainvoimainen. Mahdollisuutta moittia perinnönjakoa käsitellään muissa artikkeleissamme.

Jos perinnönjakoa moititaan ja tämä moite menestyy, voi tuomioistuin määrätä perinnönjakoa muutettavaksi tai uudelleen toimitettavaksi. Mikäli moitekanne on perusteeton ja se hylätään, tulee perinnönjako tämän jälkeen lainvoimaiseksi.

Mikäli perinnönjako toimitetaan ns. sopimusjaossa, eli kuolinpesän osakkaat toimittavat perinnönjaon keskenään, he voivat sopia, että kaikki osakkaat luopuvat moiteoikeudestaan. Moiteoikeudesta voi muutenkin luopua perinnönjakokirjan allekirjoittamisen yhteydessä. Tällöin perinnönjako saavuttaa heti lainvoiman ilman kuuden kuukauden moiteaikaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa