Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjaon jakokirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesän osakkaat voivat vaatia perinnönjakoa sen jälkeen, kun pesä on selvitetty. Perinnönjaossa kuolinpesän omaisuus jaetaan kuolinpesän osakasten kesken joko sovussa niin kuin he itse päättävät, tai tuomioistuimen määräämän pesänjakajan toimesta perintökaaren säännöksiä noudattaen. Perinnönjaosta on laadittava jakokirja. Milloin pesänjakaja on toimittanut jaon, on jakokirja hänen allekirjoitettava. Muussa tapauksessa on jakokirja osakkaiden allekirjoitettava ja kahden esteettömän henkilön todistettava oikeaksi. Jakokirjasta tulee ilmetä pesän osakkaat, heidän jako-osuutensa ja omaisuus, jonka kukin osakkaista on saanut. Pesänjakajan on viivytyksettä toimitettava kappale jakokirjaa kullekin osakkaalle.

Voi olla, että myöhemmin joudutaan toimittamaan oikaisujako. Myös tällöin on jakokirja laadittava. Oikaisujaosta laadittavassa jakokirjassa on mainittava, että se korvaa oikaisujakoon osallistuneiden osalta aikaisemman jakokirjan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa