Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjaon ilmoittaminen verottajalle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun henkilö on kuollut, on hänen jälkeensä toimitettava perunkirjoitus. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, joka tulee toimittaa verottajalle. Perukirjasta ilmenee vainajan varat ja velat. Perukirja toimii veroilmoituksena, joten perukirjasta on ilmettävä perintöverotuksen toimittamiseksi tarvittavat tiedot. Perinnönjako toimitetaan lähtökohtaisesti vasta perintöverotuksen toimittamisen jälkeen. Perinnönjaon ilmoittaminen verottajalle tapahtuukin siis jo ennen perinnönjakoa perukirjan muodossa.

Mikäli kuolinpesän osakkaat ovat jakaneet pesän jo ennen perintöverotuksen loppuun saattamista, tulee verottajalle toimittaa myös perinnönjakokirja. Perinnönjakokirjasta tulee ilmetä, miten vainajan omaisuus on jaettu osakkaiden kesken. Perinnönjaon kuolinpesän osakkaat voivat toimittaa keskenään sopimallaan tavalla. Jos joku perillisistä saa omaisuutta enemmän kuin tälle lähtökohtaisesti kuuluisi, verottaja saattaa verottaa lahjana tätä ylimääräisenä saatua omaisuutta.

Kuolinpesän on maksettava perittävän velat ensimmäisenä. Jos vainaja oli naimisissa, toimitetaan ositus, jossa erotetaan vainajan ja lesken varallisuus. Mahdolliset testamentit täytetään seuraavaksi. Tämän jälkeen osakkaat voivat jakaa jäljelle jääneen omaisuuden keskenään.

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa