Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjakosopimus todistajat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjakosopimuksella kuolinpesän osakkaat sopivat siitä, kuinka perintö jaetaan. Perinnönjako voidaan toimittaa joko kuolinpesän osakkaiden kesken sopimusjakona, tai sen voi tehdä pesänjakaja toimitusjakona. Mikäli kuolinpesän osakkaat toimittavat perinnönjaon itse, heidän on oltava toimissaan yksimielisiä. Lain mukaan osakkaat saavat lähtökohtaisesti sopia vapaasti siitä, miten perinnönjako konkreettisesti toimitetaan. Perinnönjaosta on laadittava perinnönjakosopimus, eli perinnönjakokirja.

Tilanteessa, jossa perinnönjako on saatettu pesänjakajan hoidettavaksi, perinnönjakokirjaa ei tarvitse erikseen todistaa oikeaksi. Tällöin on riittävää, että pesänjakaja laatii perinnönjaosta jakokirjan, jonka hän allekirjoittaa itse ja toimittaa siitä viipymättä kopiot kaikille kuolinpesän osakkaille. Jos perinnönjako on toimitettu kuolinpesän osakkaiden kesken sopimusjakona, perinnönjakokirjan laatimiselle on tiettyjä muotovaatimuksia. Laki edellyttää sitä, että kaikki kuolinpesän osakkaat allekirjoittavat perinnönjakosopimuksen, sekä sitä, että kaksi esteetöntä henkilöä todistavat sopimusjakona laaditun perinnönjakosopimuksen oikeellisuudesta. Todistajien on allekirjoitettava perinnönjakosopimus todistustarkoituksessa. Allekirjoituksilta ei kuitenkaan vaadita samanaikaisuutta, eikä todistajien tarvitse olla läsnä itse perinnönjakotoimituksessa. Todistajien on oltava esteettömiä.

Jotta perinnönjakosopimuksen todistaja olisi lain mukaan esteetön, hän ei voi olla oikeustoimeen osallinen, eikä oikeustoimea voida tehdä hänen hyväkseen. Hän ei myöskään voi olla toimituksen asianosainen, eikä toimitus voi koskea hänen oikeuttaan. Hän ei myöskään voi olla oikeustoimeen osallisen tai asianosaisen nykyinen tai entinen aviopuoliso, taikka nykyinen avopuoliso, sisarus, sukulainen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa, tai hänellä ei voi olla oikeustoimeen osalliseen tai asianosaiseen vastaavanlaista parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuvaa läheistä suhdetta. Hänellä ei myöskään voi olla tällaista suhdetta henkilöön, jonka tehtäviin toimitus tai oikeustoimen tekemiseen myötävaikuttaminen kuuluu. Todistaja ei myöskään voi olla alle 15-vuotias, eikä hänen henkinen toimintansa voi olla häiriintynyt niin, ettei hän ilmeisesti ymmärrä todistamisen merkitystä. Todistajan on oltava esteetön ainoastaan todistamishetkellä, eikä myöhemmin syntyneellä esteellisyydellä ole merkitystä.

Perinnönjakosopimuksen oikeaksi todistamisen vaatimus koskee siis vain sopimusjakona tehtyä perinnönjakoa. Jos pesänjakaja on toimittanut jaon, ei todistajia tarvita. Mikäli perinnönjaosta syntyy kysymyksiä tai riitaisuuksia, lakimieheen voi ottaa yhteyttä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa