Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjakosopimus testamentti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun kuolinpesä on selvitetty riittävällä tavalla, voidaan ryhtyä perinnönjakoon. Perinnönjako voidaan toimittaa joko kuolinpesän osakkaiden tekemänä sopimusjakona, tai se voidaan antaa pesänjakajan toimitettavaksi toimitusjakona. Kun perinnönjako on suoritettu, siitä laaditaan perinnönjakosopimus eli perinnönjakokirja, jonka allekirjoittavat joko pesänjakaja yksin, jos hän on toimittanut jaon, tai kaikki kuolinpesän osakkaat, jolloin kahden esteettömän henkilön on todistettava se oikeaksi.

Perinnönjakosopimuksessa kuolinpesän osakkaat sopivat siitä, kuinka perintö tullaan jakamaan. Osakkaat saavat lähtökohtaisesti sopia vapaasti perinnön jakamisen yksityiskohdista, ja tavallisimmin etenkin irtaimen omaisuuden jakaminen perillisten kesken sujuu ilman suurempia ongelmia. Perinnönjaossa tulee luonnollisesti noudattaa lakimääräistä perimysjärjestystä, eikä kenenkään osakkaan oikeutta saa siinä loukata. Perinnönjakosopimus edellyttää kuolinpesän osakkaiden yksimielisyyttä. Jos osakkaat eivät ole yksimielisiä jaon sisällöstä, tai jos jonkun kuolinpesän osakkaan pesäosuus on ulosmitattu, perinnön jakamista varten voidaan hakea pesänjakajan määräystä tuomioistuimelta.

Jos perittävä on määrännyt omaisuudestaan testamentilla, tulee tämä ottaa perinnönjaossa huomioon. Ainoastaan rintaperillisillä on oikeus lakiosaan kuolinpesästä, vaikka omaisuus olisikin muutoin testamentattu täysin jollekin toiselle henkilölle. Testamentin saaja tulee testamentin perusteella kuolinpesän osakkaaksi, mikäli testamentti on ns. yleistestamentti. Yleistestamentilla sen saajalle on annettu esimerkiksi perittävän koko omaisuus tai tietty määräosa siitä. Koska testamentin saaja on osakas, hänellä on oikeus osallistua kuolinpesän hallintoon ja perinnönjakosopimuksen laatimiseen. Jos testamentti on ns. erityistestamentti eli legaatti, jolloin sen saajalle on annettu esimerkiksi tietty esine taikka omaisuutta omistusoikeutta vähäisemmin oikeuksin, hän ei tämän testamentin perusteella ole kuolinpesän osakas. On toki mahdollista, että hänen osakkuusasemansa perustuu muihin seikkoihin. Hänelle testamentissa määrätty omaisuus tulee antaa hänelle pääsääntöisesti jo pesänselvitysvaiheessa. Perinnönjakosopimuksella ei voida loukata testamentinsaajan oikeutta.

Jos kuolinpesän osakkaat laiminlyövät erityistestamentin täyttämisen, eivätkä he aseta siihen tarvittavaa omaisuutta erityiseen hoitoon, he vastaavat yhteisvastuullisesti testamentin saajalle aiheutuneesta vahingosta. Perinnönjakoa ei tule aloittaa ennen kuin erityistestamentin saajan oikeus on täytetty. Jos perinnönjakoon liittyvät kysymykset askarruttavat, lakimiehiltämme voi kysyä lisää neuvoja.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa