Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjakosopimus tasinko

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli perittävä oli kuollessaan naimisissa, voidaan tämän kuoleman jälkeen suorittaa omaisuuden jäämistöositus tai -erottelu. Tämä on tarpeen, jotta saataisiin selville se, mitä omaisuutta kuuluu leskelle, ja mikä omaisuus kuuluu kuolinpesään ja tulee siten perinnönjaossa jaettavaksi. Jos puolisoilla ei ollut lainkaan avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, osituksen sijasta suoritetaan omaisuuden erottelu. Ositus toimitetaan vertaamalla puolisoiden netto-omaisuuksia, eli omaisuuksia joista on vähennetty velat, toisiinsa. Kummallakin osapuolella on oikeus saada puolet avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöstä. Mikäli ensiksi kuolleen puolison omaisuus on lesken omaisuutta isompi, tulee tämän perillisten suorittaa leskelle tasinkona tarvittava määrä erotuksen poistamiseksi. Leskellä puolestaan ei ole velvollisuutta suorittaa tasinkoa ensiksi kuolleen puolison perillisille, mutta halutessaan hän saa näin tehdä.

Perinnönjakosopimus laaditaan kirjallisesti suoritetusta perinnönjaosta. Kuolinpesän osakkaat voivat niin halutessaan toimittaa perinnönjaon itse sopimusjakona, taikka se voidaan antaa tuomioistuimen määräämän pesänjakajan tehtäväksi toimitusjakona. Perinnönjakosopimuksesta tulee ilmi se, millä tavalla perintö on siihen oikeutettujen kesken jaettu. Perinnönjakosopimuksen tulisikin sisältää ainakin asianosaisten nimet ja heidän perintöosiensa suuruus, heidän perintöoikeuksiensa perustat ja se, mitä omaisuutta kukin heistä tulee perinnönjaossa saamaan. Jos kuolinpesän osakkaat ovat toimittaneet perinnönjaon itse, heidän jokaisen on allekirjoitettava perinnönjakosopimus, ja lisäksi kahden esteettömän henkilön on allekirjoituksillaan todistettava se oikeaksi. Jos perinnönjako on annettu pesänjakajan tehtäväksi, hän allekirjoittaa perinnönjakosopimuksen yksin.

Perinnönjako ja ositus, jossa tasingonmaksuvelvollisuus ja sen sisältö määritellään, voidaan toimittaa myös samaan aikaan. Osituksesta laadittava osituskirja voidaan merkitä perinnönjakosopimukseen, mutta selvyyden vuoksi nämä asiakirjat olisi hyvä laatia erillisinä. Osituskirjan laatimiseen pätevät samat muotomääräykset, kuin perinnönjakosopimukseenkin. Lakimiehiltämme voi kysyä tarvittaessa lisää neuvoja perintöoikeudellisiin asioihin liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa