Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjakosopimus palkkio

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lain mukaan perinnönjaosta tulee laatia perinnönjakosopimus, joka on joko kuolinpesän osakkaiden taikka pesänjakajan tekemä sopimus siitä, kuinka perintö tapauksessa tullaan jakamaan. Perinnönjakosopimuksessa täsmentyy konkreettisesti se, mitä omaisuutta kuolinpesän osakkaiden osalle tulee, ja se toimii yhdessä perukirjan kanssa perintöverotuksen pohjana, mikäli perinnönjakoon ryhdytään ennen kuin perintöverotus on saatettu loppuun.

Halutessaan kuolinpesän osakkaat voivat toimittaa perinnönjaon itse sopimusjakona, jolloin he saavat päättää perinnönjaon yksityiskohdista haluamallaan tavalla. Perinnönjaossa tulee noudattaa lain asettamia vaatimuksia, mutta osakkaat voivat sopimusvapauden nojalla päättää siitä, kuinka perinnönjako käytännössä toteutetaan. Jos joku kuolinpesän osakkaista niin vaatii, tai jos jonkun osakkaan perintöosuus on ulosmitattu, perinnönjako voidaan antaa tuomioistuimen määräämän pesänjakajan hoidettavaksi.

Perinnönjakosopimus tulee laatia aina riippumatta siitä, millä tavalla perinnönjako on toteutettu. Jos kyseessä on osakkaiden keskenään tekemä sopimusjako, heidän on jokaisen allekirjoitettava perinnönjakokirja, ja kahden esteettömän todistajan on lisäksi allekirjoituksillaan todistettava se oikeaksi. Jos perinnönjako on tehty pesänjakajan toimitusjakona, hänen tulee yksin allekirjoittaa laatimansa perinnönjakosopimus ja toimittaa siitä viipymättä kappaleet kaikille kuolinpesän osakkaille.

Perinnönjakokirjassa tulisi mainita todistettavuuden ja tiettyjen omaisuuslajien rekisteröimiskelpoisuuden vuoksi ainakin asianosaisten nimet ja heidän perintöoikeutensa perustat, perintöosien suuruudet ja se, mitä omaisuutta kukin on osalleen perinnönjaossa saanut. Pesänjakajalla on oikeus saada tekemästään työstä kohtuullinen palkkio, jonka suuruus määräytyy tavallisesti vaadittavan työmäärän mukaan. Palkkio tulee maksaa kuolinpesän varoista. Jos kuolinpesän varat eivät riitä palkkion maksamiseen, siitä on vastuussa joko pesänjakajan määräystä hakenut osakas, taikka osakkaat yhteisvastuullisesti. Pesänjakajana toimii tavallisesti asiantunteva lakimies tai asianajaja, ja määräyksen hakeminen voi olla tarpeen esimerkiksi kuolinpesän osakkaiden riitaisuuden vuoksi tai siksi, että kuolinpesään sisältyy vaikeasti jaettavaa omaisuutta. Lakimiehiltämme voi kysyä lisää tietoa perintöasioihin liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa