Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjakosopimus Digi -ja väestötietovirasto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun vainajan kuolinpesä on asianmukaisella tavalla selvitetty, kenellä tahansa kuolinpesän osakkaista on oikeus vaatia perinnönjakoa toimitettavaksi. Kuolinpesän osakkaat voivat halutessaan toimittaa perinnönjaon itse sopimusjakona haluamallaan tavalla, tai se voidaan antaa jonkun kuolinpesän osakkaan vaatimuksesta pesänjakajan toimitettavaksi toimitusjakona. Pesänjakaja toimittaa perinnönjaon myös silloin, jos jonkun kuolinpesän osakkaan pesäosuus on ulosmitattu. Tietyissä tilanteissa perinnönjaolle tarvitaan Digi -ja väestötietoviraston eli entisen maistraatin hyväksyntä. Perinnönjaosta laaditaan kirjallinen perinnönjakosopimus, jonka allekirjoittavat joko kaikki kuolinpesän osakkaat itse ja jonka kaksi esteetöntä todistajaa todistavat oikeaksi, taikka pesänjakaja yksin, jos hän toimittaa perinnönjaon.

Jos kaikki kuolinpesän osakkaat ovat täysi-ikäisiä, eikä yksikään heistä ole edunvalvonnan alaisena, Digi -ja väestötietoviraston hyväksyntää perinnönjaolle ei tarvita. Myös silloin, jos pesänjakaja toimittaa perinnönjaon, ei viraston lupaa ole tarvetta hakea. Pesänjakajan tulee itse toiminnassaan ottaa asianmukaisella tavalla huomioon vajaavaltaisen kuolinpesän osakkaan etu ja oikeudet. Perinnönjakokirjaa ei tällöin ole välttämätöntä esittää Digi -ja väestötietovirastolle.

Jos joku kuolinpesän osakkaista on alaikäinen, hänen edunvalvojinaan toimivat pääsääntöisesti hänen vanhempansa yhdessä. Alaikäiselle voidaan joutua määräämään edunvalvojan sijainen eturistiriitatilanteiden välttämiseksi, mikäli hänen vanhempansa ovat saman kuolinpesän osakkaita. Edunvalvojan sijainen määrätään riippumatta siitä, toimitetaanko perinnönjako sopimus- vai toimitusjakona. Vajaavaltaiseksi julistettua täysi-ikäistä osakasta edustaa hänelle määrätty edunvalvoja.

Digi -ja väestötietovirasto valvoo holhousviranomaisena vajaavaltaisten etua ja oikeuksia perinnönjaossa. Virastolla ei kuitenkaan ole oikeutta esimerkiksi vaatia sitä, että vajaavaltaisen osalle tulisi perinnönjaossa jokin tietty omaisuuserä kuolinpesästä. Jos kuolinpesän osakkaat toimittavat perinnönjaon itse, sille on saatava Digi -ja väestötietoviraston lupa. Lupaa haetaan esittämällä perinnönjakoehdotus virastolle. Hakemus perinnönjaon hyväksymiselle voidaan tehdä joko kirjallisesti tai sähköisesti, ja siinä on yksilöitävä vajaavaltainen, jonka puolesta lupaa haetaan, hakija ja oikeustoimi, joka tulee yksilöidä tarkasti. Hakemukseen on liitettävä muun muassa perinnönjakosopimus. Digi -ja väestötietoviraston lupa tarvitaan jo osittaiseenkin perinnönjakoon. Kuolinpesän osakkaiden tulee huolehtia siitä, että tarvittavia menettelysäännöksiä noudatetaan. Mikäli Digi -ja väestötietovirastolta ei haeta hyväksyntää perinnönjaolle, se ei sido vajaavaltaista kuolinpesän osakasta, millä on puolestaan vaikutuksia muihinkin kuolinpesän osakkaisiin. Luvan hakemiseen ajoissa on siis syytä kiinnittää huomiota. Lisätietoja perinnönjakoon liittyen voi kysyä lakimiehiltämme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa