Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjakosopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaossa omaisuuden jakaminen voidaan toimittaa joko pesän osakkaiden sopimusjakona tai toimitusjakona siten, että pesänjakaja toimittaa jaon. Lain mukaan kuolinpesän osakkaat saavat keskenään toimittaa perinnönjaon sopimallaan tavalla. Suurin osa perinnönjaoista hoidetaankin siten, että osakkaat sopivat omaisuuden jaosta parhaaksi näkemällään tavalla. Perinnönjakosopimukseksi kutsutaan asiakirjaa, jossa kuolinpesän osakkaat sopivat siitä, kuinka perintö jaetaan.

Perimystä sääntelevä laki, perintökaari, ei rajoita kuolinpesän osakkaiden sopimusvapautta, sillä osakkaat voivat lähtökohtaisesti sopia keskenään siitä, kuinka vainajalta jäänyt omaisuus tulisi jakaa heidän kesken. Kuolinpesän osakkaiden perinnönjakosopimus edellyttää sen laatijoiden yksimielisyyttä. Mikäli yksimieliseen sopimukseen ei päästä, on kuolinpesään määrättävä pesänjakaja. Pesänjakaja määrätään lähtökohtaisesti toimittamaan perinnönjako myös esimerkiksi silloin, jos jonkun pesän osakkaan osuus kuolinpesästä on ulosmitattu. Tällöin jaon toimittaminen kuolinpesän osakkaiden keskinäisen sopimuksen perusteella on mahdollinen vain, jos ulosottomies antaa luvan osakkaille jaon suorittamiseen osakkaiden sopimalla tavalla.

Perinnönjakosopimuksen eli perinnönjakokirjalle on asetettu laissa määrämuotoon liittyviä edellytyksiä. Jotta pesän osakkaiden yksimielisyys jaosta olisi selvä, on kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoitettava yhteisymmärryksessä laadittu perinnönjakosopimus. Lisäksi laki edellyttää kahden esteettömän henkilön todistusta sopimuksen oikeellisuudesta.

Perinnönjakosopimuksessa sovitaan konkreettisesti siitä, kuinka omaisuus jaetaan kellekin perilliselle, ja mitä omaisuutta kellekin osakkaalle jaetaan. Jakosopimuksessa voidaan näin ollen sopia rahamääräisten osuuksien lisäksi siitä, kuka perillisistä saa tietyn yksittäisen vainajan jäämistöön kuuluvan esineen. Koska kuolinpesän osakkaat voivat sopia perinnönjakosopimuksessa jaosta, voidaan perintö jakaa vain osittainkin osakkaiden niin halutessa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa