Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjakokirjan vahvistaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Viranomaisen tai asianajajan ei tarvitse vahvistaa perinnönjakoa. Jos perinnönjako suoritetaan sopimusjakona eli osakkaiden toimesta, tulee kuitenkin kahden esteettömän henkilön todistaa jakokirja oikeaksi. Toimitusjaossa, eli pesänjakajan suorittaessa jako, oikeaksi todistamista ei vaadita. 

Todistajien tehtävänä ei ole vahvistaa sitä, että jako on tehty oikein. Todistajat vahvistavat sen sijaan allekirjoitusten oikeellisuuden ja sen, että jako on suoritettu asiakirjassa esitetyllä tavalla. Jakokirjan vahvistaminen tapahtuu niin, että todistajat allekirjoittavat jakokirjan. Laki ei aseta vaatimuksia siitä, että allekirjoitukset tulisi tehdä samaan aikaan. Todistajien ei myöskään tarvitse olla läsnä itse perinnönjakotoimituksessa.

Todistajilta edellytetään esteettömyyttä, joka tarkoittaa sitä, että heidän täytyy olla puolueettomia. Esteettömyys ilmenee todistamishetkellä, eikä todistamishetken jälkeen ilmenevää esteettömyyttä oteta huomioon. Lain mukaan todistaja katsotaan esteelliseksi, mikäli toimitus koskee hänen oikeuttaan tai hän on toimituksen asianosainen. Tämän perusteella esimerkiksi kuolinpesän osakas ei siis voi olla jakokirjan todistajana. Esteellinen on myös oikeustoimeen osallinen tai se kenen hyväksi oikeustoimi tehdään. Myös tällaisen henkilön avio-tai avopuoliso, sisarus tai muu läheinen sukulainen katsotaan esteelliseksi toimimaan todistajana. Jakokirjan todistajana ei myöskään voi toimia alle 15-vuotias tai sellainen henkilö, joka ei ymmärrä todistamisen merkitystä. Näin ollen esimerkiksi dementoitunut vanhus voi olla esteellinen toimimaan todistajana. Vaikka toimitusjaossa esteettömien todistajien allekirjoituksia ei vaadita, pesänjakajalta edellytetään myös esteettömyyttä.

Vaikka jakokirja onkin vahvistettu todistajien allekirjoituksilla, jakokirjaa on mahdollista moittia tämän jälkeen. Mikäli jakokirjassa on esimerkiksi muotovirhe, pesän osakas voi moittia jakoa ja vaatia jaon oikaisemista tai kumoamista. Jakokirjan moittiminen tulee tehdä kuuden kuukauden kuluessa. Määräajan päätyttyä jaosta tulee lopullinen ja mahdollinen pätemättömyys korjaantuu. Jakokirjan vahvistamista ja todistajien esteettömyyttä koskevissa kysymyksissä on suositeltavaa kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa