Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjakokirjan toimittaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sen jälkeen, kun kuolinpesä on saatu riittävällä tavalla selvitettyä, jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjaon toimittamista. Osakkailla on oikeus toimittaa perinnönjako itse haluamallaan tavalla, taikka se voidaan jonkun osakkaan vaatimuksesta antaa pesänjakajan toimitettavaksi. Pesänjakaja toimittaa perinnönjaon myös silloin, jos jonkun osakkaan perintöosuus on ulosmitattu. Perinnönjaosta laaditaan perinnönjakokirja. Perinnönjakokirjan allekirjoittaa joko pesänjakaja yksin, taikka kaikki kuolinpesän osakkaat, jos he ovat toimittaneet perinnönjaon itse. Tällöin kahden esteettömän henkilön tulee todistaa allekirjoituksillaan perinnönjakokirja oikeaksi.

Perinnönjakokirjasta tulee ilmetä muiden tietojen ohessa kaikki asianosaiset ja heidän oikeuksiensa perusta, sekä heidän suhteellisten ja arvomääräisten perintöosuuksiensa suuruudet. Omaisuuserien arvostamista perinnönjakokirjassa ei kuitenkaan vaadita. Etenkin rekisteröintiä vaativat omaisuuserät, kuten kiinteistöt, on yksilöitävä riittävällä tavalla perinnönjakokirjassa. Myös tilivarojen nostaminen pankista edellyttää yleisesti tilin riittävää yksilöintiä, mikäli jollekin osakkaalle on annettu perintöosuutena tällaista omaisuutta.

Jos perinnönjako toimitetaan ennen kuin perintöverotus on saatettu loppuun, perinnönjakokirja on toimitettava Verohallinnolle. Perintövero määräytyy tällöin sekä perukirjan, että perinnönjakokirjan pohjalta. Perinnönjakokirjaan on kannattavaa merkitä arvomääräiset jako-osuudet, sillä niiden pohjalta toimitetaan perintöverotus. Jos ne eivät ilmene perinnönjakokirjasta, osakkaiden tulee ilmoittaa ne vaadittaessa muulla tavalla. Lähtökohtaisesti laskennallinen ositus ja perinnönjako tehdään perukirjan osoittamien oikeuksien mukaan. Jos perintöverotus toimitetaan ennen perinnönjakoa perukirjan pohjalta, perinnönjakokirja voi osoittaa perukirjassa olevat tiedot virheellisiksi. Perinnönjakokirjan toimittamisella Verohallintoon on siten vaikutuksensa perintöveron määräytymiselle. Verotuksellisten syiden ohella perinnönjakokirjan laatimiseen on syytä kiinnittää huomiota sen todistusvaikutusten ja pätevyyden vuoksi. Lakimiehiltämme voi tarvittaessa kysyä lisää neuvoja perinnönjakoon ja perintöverotukseen liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa