Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjakokirjan lainvoimaisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjakokirja on perinnönjaossa laadittava jakokirja, josta käy ilmi muun muassa vainajan omaisuus, joka voidaan jakaa perinnön saajien kesken. Perinnönjakokirjan allekirjoittaa pesänjakaja tai osakkaat. Allekirjoitukset perinnönjakokirjaan ja muutaman muun syyn astuessa voimaan perinnönjakokirja saa lainvoiman.

Sopimusjaossa pesän osakkaat sopivat keskenään pesän jaosta ja perinnönjaon sisällöstä. Sopimusjaossa kahden esteettömän todistajan tulee todistaa perinnönjakokirjan allekirjoitukset oikeiksi ja heidän tulee myös allekirjoittaa perinnönjakokirja. Perinnönjakokirja saa lainvoiman sopimusjaossa, kun perinnönjakokirja on allekirjoitettu ja perinnönjakokirjaan on otettu sopimusehto, jossa todetaan, että ”osakkaat sitoutuvat, etteivät moiti perinnönjakokirjaa ja perinnönjakokirja tulee heti voimaan”. Jakokirjaa itsessään ei tarvitse erikseen vahvistaa maistraatissa tai muussa viranomaisessa. Näin ollen perinnönjakokirja saa allekirjoitusten jälkeen heti lainvoiman, kun ehto on otettu perinnönjakokirjaan. 

Mikäli pesänjakaja toimittaa perinnönjaon ja allekirjoittaa perinnönjakokirjan, on kyse toimitusjaosta. Pesänjakajan toimittama perinnönjakokirja tulee lainvoimaiseksi, kun kaikki osakkaat ovat hyväksyneet jaon tai kun moiteaika on päättynyt siten, ettei kukaan pesän osakkaista ole moittinut perinnönjakokirjaa. Moiteaika on kuusi kuukautta perinnönjaon toimittamisesta. Toisin sanoen silloin, kun moiteaika on kulunut umpeen, saa perinnönjakokirja lainvoimaisuuden. Myös, mikäli osakkaat ovat hyväksyneet perinnönjakokirjan, saa perinnönjakokirja lainvoiman. Mikäli siis joku osakkaista moittii perinnönjakokirjaa, ei perinnönjakokirja saa lainvoimaa eikä sitä ruveta noudattamaan.

Mikäli siis perinnönjakokirjasta on moitittu määrätyn moiteajan sisällä, ei perinnönjakokirja vielä saa lainvoimaa eikä sitä voida ruveta noudattamaan. Näissä tilanteissa käräjäoikeudelle tehdään moitekanne ja käräjäoikeus tutkii tapauksen. 

Vinkit

- Lainvoimaisuus perinnönjakokirjassa vaatii muun muassa osakkaiden allekirjoitukset ja kuuden kuukauden moiteajan kulumista umpeen.

- Mikäli on riitaisaa, miten perintö tulee jakaa, kannattaa ottaa ulkopuolinen pesänjakaja, jolla on valtuudet tehdä perinnönjakokirja ja jakaa perintö.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa