Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjakokirjan laatiminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjakoa koskevat säännökset löytyvät perintökaari-nimisestä laista. Perinnönjaosta on aina laadittava jakokirja. Itse perinnönjakokirjan sisällöstä ei ole vaatimuksia, mutta jotta perinnönjakokirja täyttäisi tarkoituksensa, tulisi siitä ainakin ilmetä jako-osakkaiden nimet, jako-osien suhteellinen suuruus ja se, mitä omaisuutta osakkaat saivat itselleen. Perinnönjakokirjasta tulisi löytyä myös tiedot siitä, mihin jako-osakkaiden oikeus perintöön perustuu.

Jos perinnönjakoa varten on määrätty pesänjakaja, laatii hän jakokirjan. Muussa tapauksessa jakokirjan laativat pesän osakkaat. Milloin pesänjakaja on toimittanut jaon, on jakokirja hänen allekirjoitettava. Muussa tapauksessa on jakokirja osakkaiden allekirjoitettava ja kahden esteettömän henkilön todistettava oikeaksi. Oikeaksi todistaminen ei viittaa siihen, että todistajat ottaisivat kantaa siihen, onko pesä jaettu oikein ja lain mukaisesti. Todistajien on yksinkertaisesti todistettava se, että asiakirja on perinnönjakokirja, ja että kaikki osakkaiden allekirjoitukset ovat oikeita. Jos jaon toimittaa pesänjakaja, hän ainoana allekirjoittaa jakokirja, eikä todistajia tarvita. Pesänjakajan on viivytyksettä toimitettava kappale jakokirjaa kullekin osakkaalle. Jos perinnönjakoa joudutaan oikaisemaan, on laadittava uusi jakokirja. Oikaisujaosta laadittavassa jakokirjassa on mainittava, että se korvaa oikaisujakoon osallistuneiden osalta aikaisemman jakokirjan.

Perinnönjakoon liittyvät oikeuskysymykset ovat tavallisesti monimutkaisia, ja usein onkin hyvä kääntyä lakimiehen puoleen. Oikeudellista apua tavoitat Minilexin lakipuhelimesta, sekä Minilexin lakimiehiltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa