Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjakokirjan allekirjoitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaosta on lain mukaan laadittava perinnönjakokirja. Jakokirjasta täytyy ilmetä ainakin ne tahot, joille perintöä jaetaan, perintöosien suuruudet sekä se, mitä omaisuutta kukin perillinen on saanut jaossa. Jakokirjan määrämuodolta edellytettävät seikat riippuvat siitä, onko kyseessä kuolinpesän osakkaiden sopimusjako, vai pesänjakajan suorittama toimitusjako.

Mikäli kuolinpesän osakkaat sopivat perinnön jakamisesta keskenään, on kaikkien osakkaiden allekirjoitettava perinnönjaosta laadittava jakokirja. Kuolinpesän osakkaiden lisäksi edellytetään, että kaksi esteetöntä todistajaa todistavat jakokirjan oikeaksi allekirjoituksillaan. Laissa ei kuitenkaan edellytetä, että allekirjoitusten tulisi olla yhtäaikaisia. Todistajien tarkoituksena on kuolinpesän osakkaiden allekirjoitusten aitouden varmistaminen.

Jos kuolinpesään on hakemuksesta määrätty pesänjakaja toimittamaan perinnönjaon, on riittävää, että pesänjakaja allekirjoittaa jakokirjan. Näin ollen toimitusjaossa osakkaiden ei tarvitse allekirjoittaa jakokirjaa. Pesänjakajan toimittamassa perinnönjaossa ei myöskään edellytetä esteettömien todistajien allekirjoituksia, kuten sopimusjaossa edellytetään. Pesänjakajan on kuitenkin viivytyksettä annettava jokaiselle kuolinpesän osakkaalle kappale jakokirjaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa