Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjakokirjan allekirjoittaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaolle määrätty muotovaatimus edellyttää, että perinnönjaosta laaditaan jakokirja. Jakokirja on asiakirja, josta ilmenee muun muassa osakkaiden nimet, osakkaiden jako-osuuksien suuruus sekä kullekin osakkaalle määrätty omaisuus. Se, kenen on allekirjoitettava jakokirja, riippuu siitä, suoritetaanko jako sopimusjakona vai toimitusjakona. Sopimusjaossa pesän osakkaat suorittavat itse perinnönjaon, kun taas toimitusjaossa perinnön jakaminen kuuluu pesänjakajalle. 

Jos osakkaat suorittavat itse perinnönjaon sopimusjakoa noudattamalla, jokaisen pesän osakkaan tulee allekirjoittaa jakokirja. Laissa ei vaadita, että osakkaat allekirjoittavat jakokirjan yhtäaikaisesti. Allekirjoitukselta ei myöskään edellytetä sellaista henkilökohtaisuutta, että osakas itse olisi paikan päällä allekirjoittamassa jakokirjaa. Osakas voi nimittäin tietyissä tapauksissa valtuuttaa toisen henkilön, kuten asianajajan, allekirjoittamaan jakokirjan hänen puolestaan. Osakasten allekirjoitusten lisäksi myös kahden esteettömän henkilön on allekirjoitettava jakokirja. Allekirjoituksillaan henkilöt todistavat osakkaiden allekirjoitusten oikeaperäisyyden, sekä sen, että jako on toimitettu jakokirjassa kuvatulla tavalla.

Toimitusjaossa puolestaan ei vaadita sitä, että osakkaat allekirjoittavat jakokirjan. Riittävää on, että pesänjakajan allekirjoitus löytyy jakokirjasta. Silloin kun pesänjakaja suorittaa perinnönjaon ei myöskään vaadita, että kaksi esteetöntä henkilöä todistaa pesänjakajan allekirjoituksen oikeaksi.

Vaikka perinnönjaon muotosäännösten noudattaminen on tärkeää, yhden allekirjoituksen puuttuminen ei kuitenkaan välttämättä johda perinnönjaon pätemättömyyteen. Eräässä tapauksessa on esimerkiksi katsottu, että jakokirja, joka oli vain yhden esteettömän todistajan allekirjoittama, oli pätevä. Voidaan kuitenkin olettaa, että pätemättömyys luultavimmin tulisi kyseeseen silloin, jos puuttuva allekirjoitus olisikin yhden osakkaista. Mikäli perinnönjakokirjassa on muotovirhe, tulee perinnönjakoa moittia, sillä jako saattaa pätevöityä, mikäli näin ei tehdä. Perinnönjaon moittimiselle on kuitenkin asetettu määräaika, jota tulee tarkasti noudattaa; se on kuusi kuukautta jaon toimittamisesta. Perinnönjaon muotovirheitä ja moittimista koskevissa tapauksissa kannattaa olla yhteydessä asiantuntevaan lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa