Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjakokirja yksi osakas

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lain mukaan perinnönjaosta on laadittava kirjallinen perinnönjakokirja. Jos perinnönjaon on toimittanut pesänjakaja, hänen tulee allekirjoittaa jakokirja yksin. Jos perinnönjako on taas toimitettu kuolinpesän osakkaiden kesken, heidän tulee jokaisen allekirjoittaa perinnönjakokirja, ja kahden esteettömän todistajan on todistettava se allekirjoituksillaan oikeaksi. Jos osakkaita on vain yksi ja hän on tehnyt perinnönjaon itse, ei muiden allekirjoituksia tarvita, mikäli pesäosuutta ei olla ulosmitattu. Näissä tapauksissa perinnönjakokirjan allekirjoittaa myös ulosottomies. Muotovaatimuksien noudattaminen on pätevän perinnönjaon edellytys, minkä lisäksi se parantaa todistettavuutta ja on erilaisten rekisteröintitoimien edellytys.

Allekirjoittamalla perinnönjakokirjan osakas vahvistaa sen, että hän on sitoutunut oikeustoimeen. Alaikäisen osakkaan puolesta perinnönjakokirjan allekirjoittavat hänen lakimääräiset edunvalvojansa. Edunvalvonnassa oleva täysi-ikäinen osakas allekirjoittaa jakokirjan itse, jos hän on osallistunut jakoon. Muussa tapauksessa sen allekirjoittaa hänelle määrätty edunvalvoja. Pesänjakajan laatimaan perinnönjakokirjaan voidaan ottaa myös hyväksymisklausuuli, jonka allekirjoittamalla osakas sitoutuu olemaan moittimatta perinnönjakoa. Perinnönjaosta tulee tällöin lainvoimainen, jonka jälkeen osakkaan saaman omaisuuden rekisteröinti on mahdollista.

Todistettavuuden ja perinnönjaossa saadun omaisuuden rekisteröintikelpoisuuden vuoksi perinnönjakokirjassa tulisi mainita ainakin asianosaisten nimet ja heidän oikeuksiensa perustat, suhteellisten ja arvomääräisten perintöosien suuruudet, se, mitä omaisuutta perillinen on itselleen reaalisesti saanut perinnönjaossa ja testamentinsaajien osalta se, onko heidän aviopuolisollaan avio-oikeutta testamentilla saatuun omaisuuteen. Yksittäisten omaisuuserien arvojen mainitseminen ei ole perinnönjakokirjassa välttämätöntä. Jos osakkaalle on perinnönjaossa annettu esimerkiksi perittävälle kuuluneella pankkitilillä sijaitsevat varat, tili on yksilöitävä, jotta osakas voisi saada sillä olevat varat nostettua. Myös erilaiset kirjattavat saannot, kuten kiinteistöt ja asunto-osakkeet, tulee yksilöidä.

Jos perinnönjako toimitetaan ennen kuin perintöverotus on saatettu loppuun, perinnönjakokirja on toimitettava Verohallinnolle. Perintövero määräytyy tällöin sekä perukirjan että perinnönjakokirjan pohjalta. Vaikka osakkaita olisikin vain yksi, on lain edellyttämiä muotosäännöksiä noudatettava perinnönjakokirjan laadinnassa. Lakimieheltä voi halutessaan kysyä lisää neuvoja perintöasioihin liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa