Minilex - Lakipuhelin

Perinnönjakokirja testamentti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sen jälkeen, kun perinnönjättäjän kuolinpesä on selvitetty asianmukaisella tavalla, jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjaon toimittamista. Perinnönjako voidaan toimittaa joko sopimusjakona kuolinpesän osakkaiden kesken heidän haluamallaan tavalla, tai se voidaan antaa pesänjakajan toimitettavaksi toimitusjakona. Perinnönjaosta on laadittava perinnönjakokirja, josta on käytävä ilmi kaikki tarpeelliset yksityiskohdat. Perinnönjakokirjan allekirjoittaa joko pesänjakaja yksin, tai kaikki kuolinpesän osakkaat yhdessä, jolloin kahden esteettömän todistajan on todistettava se oikeaksi. Jos perinnönjaon toimittaa pesänjakaja, hänen on viivytyksettä annettava jokaiselle kuolinpesän osakkaalle jäljennös perinnönjakokirjasta.

Laissa ei tarkemmin määritellä sitä, mitä perinnönjakokirjan tulisi sisältää. Selvyyden ja todistettavuuden vuoksi siihen on kuitenkin kannattavaa ottaa muun muassa kuolinpesän osakkaiden nimet ja se, mihin heidän oikeutensa perustuu, sekä heidän suhteellisten ja arvomääräisten perintöosiensa suuruudet. Jos osakkaina on lakimääräisten perillisten lisäksi testamentin saaja, perinnönjakokirjassa hänet tulisi yksilöidä sekä mainita se, että hänen oikeutensa kuolinpesästä saatavaan perintöön perustuu hänen hyväkseen tehtyyn testamenttiin. Testamenttiomaisuudesta tulisi myös mainita se, onko testamentin saajan aviopuolisolla avio-oikeutta testamentilla saatuun omaisuuteen tai sen tuottoon. Etenkin silloin, jos testamentilla on saatu omaisuutta, joka edellyttää rekisteröintiä, esimerkiksi kiinteistö, omaisuus tulisi yksilöidä perinnönjakokirjassa. Jos jäämistöomaisuudesta on määrätty testamentilla, se tulee täyttää ennen kuin perinnönjakoon ryhdytään muuten.

Jos omaisuutta ei yksilöidä riittävästi perinnönjakokirjassa, voi myöhempi oikeuden realisointi vaikeutua. Jos testamentilla on saatu esimerkiksi kiinteistö tai oikeus vainajan tililtä löytyviin varoihin, näiden omaisuuserien saaminen edellyttää sitä, että niistä on otettu perinnönjakokirjaan vaadittavat tiedot. Jos perinnönjako on toimitettu, perinnönjakokirja toimii perintöverotuksen perustana. Sen laatimisessa on siis syytä noudattaa tarkkuutta. Etenkin, jos kuolinpesään kuuluu vaikeasti arvioitavaa omaisuutta, tai jos kuolinpesän osakkaat ovat keskenään riitaisia, perinnönjaon voi antaa asiantuntevan lakimiehen toimitettavaksi. Lakimiehiltämme voi kysyä lisää tietoa perinnönjakoon liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa